Skip to content

Kategória 3-08.03 Vytvoriť pracovnú skupinu na preskúmanie možnosti a nastavenie podmienok na priznanie daňových stimulov za poskytovanie vzdelávania v pracovnom prostredí (VVPP) už na základe zmluvy školy s podnikom, bez potreby uzatvárať učebnú zmluvu medzi podni Všetky podnety

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) Nesúhlasíme s opatrením vytvoriť pracovnú skupinu na preskúmanie možnosti a nastavenie podmienok na priznanie daňových stimulov za poskytovanie vzdelávania v pracovnom prostredí (VVPP) už na základe zmluvy školy s podnikom, bez potreby uzatvárať učebnú zmluvu medzi podnikom a žiakmi.

Odôvodnenie: v navrhovanom opatrení nevidíme opodstatnenie.

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) Súhlasíme.

Odôvodnenie: vzhľadom na to, že v súčasnosti sú žiaci v SDV vzdelávaní spolu so žiakmi, ktorí nie sú v SDV (podľa súčasnej legislatívy bolo stanovené, že môže byť skupina s minimálnym počtom žiakov 8; v prípade ak boli len 4 žiaci v SDV na doplnenie skupiny sa museli doplniť ďalší 4 žiaci, ktorí neboli v SDV; všetci sa musia vzdelávať podľa učebných plánov SDV);

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

a) Nesúhlasíme s opatrením vytvoriť pracovnú skupinu na preskúmanie možnosti a nastavenie podmienok na priznanie daňových stimulov za poskytovanie vzdelávania v pracovnom prostredí (VVPP) už na základe zmluvy školy s podnikom, bez potreby uzatvárať učebnú zmluvu medzi podnikom a žiakmi.
Odôvodnenie: v navrhovanom opatrení nevidíme opodstatnenie.

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

a) Súhlasíme.

Odôvodnenie: vzhľadom na to, že v súčasnosti sú žiaci v SDV vzdelávaní spolu so žiakmi, ktorí nie sú v SDV (podľa súčasnej legislatívy bolo stanovené, že môže byť skupina s minimálnym počtom žiakov 8; v prípade ak boli len 4 žiaci v SDV na doplnenie skupiny sa museli doplniť ďalší 4 žiaci, ktorí neboli v SDV; všetci sa musia vzdelávať podľa učebných plánov SDV);