Skip to content

Kategória 3-08.01 Finančne stimulovať (napr. z prostriedkov vyčlenených na rozvojové projekty) podporu spolupráce školy a podniku pri VVPP a špeciálne podporu duálu a v normatíve financovania SOŠ zohľadniť nové výkony SOŠ pri zabezpečovaní duálu Všetky podnety

Apr 26

Emilia

  • 26. 04. 2017
  • Emilia

Zásadne žiadame, aby finančná podpora poskytovaná na účely praktického vyučovania u zamestnávateľa bola v rovnakej miere poskytovaná aj zamestnávateľom, ktorí sú príspevkovými organizáciami štátu formou priamej finančnej podpory. V rezorte kultúry prichádza do úvahy finančná podpora Slovenskému národnému divadlu, ktorého dielne môžu slúžiť na praktickú prípravu umeleckých remeselníkov pre potreby ďalších kultúrnych inštitúcií (všetky divadlá, hudobné inštitúcie, múzeá, galérie, knižnice).