Skip to content

Kategória 3-07.05 Vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu na zavedenie inštitútov majstra remesla na úrovni SKKR/EKR 4 a licencovaného majstra na úrovni SKKR/EKR 6 a vybudovanie potrebnej infraštruktúry Všetky podnety

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) Nesúhlasíme s opatrením vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu na zavedenie inštitútov majstra remesla na úrovni SKKR/EKR 4 a licencovaného majstra na úrovni SKKR/EKR 6 a vybudovanie potrebnej infraštruktúry.

Odôvodnenie: nevidíme opodstatnenie v rozlišovaní majstra remesla a licencovaného majstra, preto nevidíme opodstatnenie ani vo vytvorení navrhovanej pracovnej skupiny.

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

a) Nesúhlasíme s opatrením vytvoriť medzirezortnú pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu na zavedenie inštitútov majstra remesla na úrovni SKKR/EKR 4 a licencovaného majstra na úrovni SKKR/EKR 6 a vybudovanie potrebnej infraštruktúry.

Odôvodnenie: nevidíme opodstatnenie v rozlišovaní majstra remesla a licencovaného majstra, preto nevidíme opodstatnenie ani vo vytvorení navrhovanej pracovnej skupiny.