Skip to content

Kategória 3-07.04 Vytvoriť pracovnú skupinu na podporu vzniku prakticky orientovaných terciárnych programov nadväzujúcich na odbornú maturitu Všetky podnety

Apr 27

Tatiana

  • 27. 04. 2017
  • Tatiana

Prakticky orientované študijné programy na SOŠ sú pre žiakov, ktorí nemajú akademické ambície a po absolvovaní stredoškolského štúdia by sa mali začleniť do pracovného procesu. (Oni nechcú študovať, oni chcú zarábať.) Vytvárať im špecializované vysokoškolské študijné odbory je cieľovo otázne. Systém ani v súčasnosti nebráni takýmto absolventom stredoškolského vzdelania, pokiaľ následne pocítia potrebu získať vysokoškolské vzdelanie, aby absolvovali príslušné vzdelávanie pre dosiahnutie maturity a následne po splnení príslušných požiadaviek nastúpili a absolvovali vysokoškolské štúdium.