Skip to content

Kategória 1-03.02 Vytvoriť rozširujúce charakteristiky inkluzívnej školy pre vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia a sociálne vylúčeného prostredia Všetky podnety

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

Špecifická podpora z interných zdrojov by nemala byť zameraná len na asistentov učiteľa ale aj na sociálnych pracovníkov, psychológov a špeciálnych pedagógov z dôvodu zvýšeného počtu problémových a agresívnych žiakov. Potreba spolupráce s odborníkom na rómsku problematiku a rómske komunity je taktiež nevyhnutná.

Apr 18

Pavol

  • 18. 04. 2017
  • Pavol

Píšete: Vzdelávanie žiakov zo SZP a SVS bude v takejto škole efektívnejšie, žiaci budú vo väčšej miere reflektovať zmysel vzdelávania vo svojich životoch,...
- príďte sa pozrieť k nám aký záujem majú tieto deti o vzdelávanie. Nezaujíma ich nič len to, kedy budú dávky. Ak nezmeníme sociálnu politiku a budeme im dávať peniaze stále za ničnerobenie, tak žiadna reforma školstva nezmení ich prístup k vzdelaniu. Pre ich život nie je na prvom mieste.

Apr 23

Lucia

  • 23. 04. 2017
  • Lucia

Je potrebné nezabúdať, že v základnej škole sa nachádza školský klub detí (školské zariadenie), ktoré taktiež potrebuje podporu z interných zdrojov, napríklad na asistenta vychovávateľa. Školské kluby tvoria podporný systém, ktorý uľahčuje deťom prechod medzi stupňami vzdelania (z MŠ do ZŠ).

Apr 05

Pavol

  • 05. 04. 2017
  • Pavol

Napätie, prekonanie predsudkov animozít, samovoľne prestane, ak Rómovia budú pracovať, starať sa o deti a seba, nezneužívať sociálny systém, nebude u nich úžera, nebudú získavať vodičské preukazy za 1100 Eur na úkor svojich detí a súdny systém začne rovnako všetkých trestať za pohlavné zneužívanie maloletých a mnoho ďalších sociálno-patologických javov. Príďte sa pozrieť na model motivácie a podpory vzdelávania na Spojnej škole Chminianske Jakubovany. V tomto modeli sme my urobili základné A, ale štát neurobil to druhé B.

Apr 11

Pavol

  • 11. 04. 2017
  • Pavol

Napätie, prekonanie predsudkov animozít, samovoľne prestane, ak Rómovia budú pracovať, starať sa o deti a seba, nezneužívať sociálny systém, nebude u nich úžera, nebudú získavať vodičské preukazy za 1100 Eur na úkor svojich detí a súdny systém začne rovnako všetkých trestať za pohlavné zneužívanie maloletých a mnoho ďalších sociálno patologických javov. Príďte sa pozrieť na model motivácie a podpory vzdelávania na Spojenej škole Chminianske Jakubovany.
V tomto modeli sme my urobili základné A, ale štát neurobil to druhé B.