Skip to content

Kategória 3-07.03 Vytvoriť ponuku jedno až dvojročných programov (prípadne aj modulov) so silným podielom praktického vyučovania Všetky podnety

Apr 23

Zuzana

  • 23. 04. 2017
  • Zuzana

obdobné štúdium ako boli kedysi SOU zamerané na rôzne odbory podľa ponuky a dopytu trhu práce by bolo vhodné!