Skip to content

Kategória 3-07.02 Vytvoriť pracovnú skupinu na posúdenie potenciálu novo koncipovaných základných programov stredoškolského štúdia Všetky podnety

Apr 05

Peter

 • 05. 04. 2017
 • Peter

Súhlasím s názorom, že odbory ponúkajúce aj maturitu aj výučný list (tzv.„K odbory“ podľa štatistickej klasifikácie) by mali prejsť dôkladnou revíziou a buď poskytovať len

výučný list (a byť klasifikované ako „H odbory“) alebo len odbornú maturitu („M odbory“). Nie je možné aby pri takto nastavenom štúdiu za 4 roky absolvent získal aj výučný list aj maturitu, to je len "kamufláž". Podľa mňa by sme sa mali vrátiť k osvedčenému modelu v odbornom školstve - "priemyslovky" - študijné odbory s maturitou, "učňovky" - učebné odbory s výučným listom a potom pre najlepších možnosť dvojročnej "nadstavby" na maturitu. Ja som osobne hlboko presvedčený, že tým, že sa bývalým učňovkám dovolili otvárať študijné odbory s maturitou išla úroveň rapídne dolu a toto považujem za hlbokú systémovú chybu.

Mar 19

Lenka

 • 19. 03. 2017
 • Lenka

Uvádzané

• neprofilované všeobecné vzdelávanie (zodpovedajúce súčasnému štvorročnému gymnaziálnemu
programu) s možnosťou profilácie v posledných dvoch ročníkoch,

v súčasnosti v podstate dnes existuje a má označenie 3918 M Technické lýceum a vyučuje na Stredných priemyselných školách.


Odborné zameranie na gymnáziách v 3.a 4. ročníku bol trend v 80. rokoch 20. storočia (strojárstvo, elektrotechnika, informatika, technická chémia a pod.), ale čo si pamätám, tak materiálne aj odborne často bolo zastrešované odbornými učiteľmi z priemysloviek.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Uvedené dve aktivity v rámci navrhovaného opatrenia, ktoré sa týkajú orientácie a profilácie žiaka strednej školy, sa na školách už realizujú formou voliteľných predmetov v 3. ročníka štúdia.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Nesúhlasíme s navrhovanými aktivitami v opatrení 3-07.02., okrem posledného kroku.

Odôvodnenie: v uvedenom opatrení chýbajú konkrétne kroky k splneniu cieľa. Nie je definované, akou formou sa budú realizovať jednotlivé vzdelávacie programy, napr. 3,5 ročný alebo 1,5 ročný. Rovnako z opatrenia nevyplýva akú nadväzujúcu formu štúdia budú mať tieto programy (napr. pri 3,5 ročnom programe skončí žiak na konci kalendárneho roka?)

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: nekomplexne zadefinované programy stredoškolského vzdelávania
Odôvodnenie: v danej štruktúre chýba umelecké vzdelávania na konzervatóriách a umeleckých školách výtvarného, reštauratórskeho a multimediálneho vzdelávania

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Uvedené dve aktivity 1 a 2 v rámci navrhovaného opatrenia, ktoré sa týkajú orientácie a profilácie žiaka strednej školy, sa na školách už realizujú formou voliteľných predmetov v 3. ročníka štúdia.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Nesúhlasíme s navrhovanými aktivitami v opatrení 3-07.02., okrem posledného kroku.

Odôvodnenie: v uvedenom opatrení chýbajú konkrétne kroky k splneniu cieľa. Nie je definované, akou formou sa budú realizovať jednotlivé vzdelávacie programy, napr. 3,5 ročný alebo 1,5 ročný. Rovnako z opatrenia nevyplýva akú nadväzujúcu formu štúdia budú mať tieto programy (napr. pri 3,5 ročnom programe skončí žiak na konci kalendárneho roka?)