Skip to content

Kategória 3-07.00 Profilácia učiacich sa Všetky podnety

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Navrhované opatrenia v podkapitola 3-07 nevychádzajú zo súčasného stavu a nie sú jasne definované. Navrhujeme upresniť celu podkapitolu.

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Navrhované opatrenia v podkapitola 3-07 nevychádzajú zo súčasného stavu a nie sú jasne definované. Navrhujeme upresniť celu podkapitolu.

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) Navrhované dĺžky programov štúdia je nutné jednoznačne naviazať na nastavené očakávané profily absolventov a z toho vychádzajúcej potreby dĺžky odborného vzdelávania (tzv. 2; 3; 3,5; 4 ročné programy s výučným listom) a nepredlžovať umelo o pol roka programy (navrhované 3,5 ročné programy), ktoré je možné zrealizovať za 3 roky. Rovnako je žiadúce zamyslieť sa nad realizáciou všeobecnej maturity popri resp. po ukončení odborného vzdelávania ukončeného záverečnou skúškou (spomínaný rakúsky model);
b) Pracovnú skupinu na podporu vzniku prakticky orientovaných terciárnych programov nadväzujúcich na odbornú maturitu je potrebné nahradiť formuláciou „... nadväzujúcich na trh práce“.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) Navrhované dĺžky programov štúdia je nutné jednoznačne naviazať na nastavené očakávané profily absolventov a z toho vychádzajúcej potreby dĺžky odborného vzdelávania (t.z. 2; 3; 3,5; 4 ročné programy s výučným listom) a nepredlžovať umelo o pol roka programy (navrhované 3,5 ročné programy), ktoré je možné zrealizovať za 3 roky. Rovnako je žiadúce zamyslieť sa nad realizáciou všeobecnej maturity popri resp. po ukončení odborného vzdelávania ukončeného záverečnou skúškou (spomínaný rakúsky model);
b) Pracovnú skupinu na podporu vzniku prakticky orientovaných terciárnych programov nadväzujúcich na odbornú maturitu je potrebné nahradiť formuláciou „... nadväzujúcich na trh práce“.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) Navrhované dĺžky programov štúdia je nutné jednoznačne naviazať na nastavené očakávané profily absolventov a z toho vychádzajúcej potreby dĺžky odborného vzdelávania (t.z. 2; 3; 3,5; 4 ročné programy s výučným listom) a nepredlžovať umelo o pol roka programy (navrhované 3,5 ročné programy), ktoré je možné zrealizovať za 3 roky. Rovnako je žiadúce zamyslieť sa nad realizáciou všeobecnej maturity popri resp. po ukončení odborného vzdelávania ukončeného záverečnou skúškou (spomínaný rakúsky model);
b) Pracovnú skupinu na podporu vzniku prakticky orientovaných terciárnych programov nadväzujúcich na odbornú maturitu je potrebné nahradiť formuláciou „... nadväzujúcich na trh práce“.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Klub 500 nesúhlasí s tvrdením, že zavedenie priemerov na gymnáziá sú principiálne pomýlené chybným vnímaním dôvodov pre výber vzdelávacej cesty. ak by tomu tak bolo, tak by to spochybňovalo aj samotnú existenciu škôl pre nadané deti, na ktoré sú vyžadované prísne podmienky pre prijatie. Historicky bol na Slovensku zavedený systém priemerov na gymnáziá a dôsledkom toho boli absolventi s výbornými predpokladmi na uplatnenie v praxi.
V súlade s predchádzajúcimi pripomienkami Klub 500 poukazuje na skutočnosť, že je jedným zo základných príčin súčasnej úrovne odborného vzdelávania je aj rozmach vysokoškolského vzdelávania a všeobecného stredoškolského vzdelávania, v dôsledku čoho deti, ktoré majú predpoklady byť kvalitnými odbornými kádrami študujú na gymnáziách, školách s maturitou a pokračujú na vysokých školách v smeroch, ktoré nie sú uplatniteľné v praxi. Aj v dôsledku toho nie je záujem o štúdium na odborných školách, nakoľko financovanie „na hlavu“ spôsobuje, že vysokú školu de facto skončí každý kto sa prihlási.