Skip to content

Kategória 3-06.05 Vytvoriť pracovnú skupinu na vypracovanie návrhu na zníženie miery fragmentácie informácií o vzdelávacích príležitostiach a kvalifikáciách v počiatočnom a ďalšom odbornom vzdelávaní a príprave a na lepšie využívanie európskych zdrojov a nástrojov Všetky podnety

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 navrhuje zmeniť úlohu – nevytvárať pracovné skupiny a v rámci centrálneho informačného portálu zaviesť samostatnú sekciu.