Skip to content

Kategória 3-05.02 Vyhodnocovať pravidelne dopad rozhodnutí samosprávnych krajov o počte otvorených tried podľa nimi prijatého všeobecne záväzného rozhodnutia a prognózovaných potrieb trhu práce Všetky podnety

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 zásadne nesúhlasí s uvedeným oparením. viď pripomienku k strana 123 opatrenia cieľa 3-05 Súlad dopytu a ponuky absolventov.