Skip to content

Kategória 3-04.05 Zohľadniť zmeny zachytené a premietnuté sektorovými radami do NSP a NSK pri obnove školského vzdelávacieho programu, resp. pri pravidelnej revízii štátnych vzdelávacích programov a bezodkladne aj na portáli Internetový sprievodca trhom práce (www. Všetky podnety

Apr 26

Emilia

  • 26. 04. 2017
  • Emilia

V opatrení sa nesprávne uvádza, že „internetový sprievodca trhom práce sa stane hlavnou vstupnou bránou k informáciám o svete práce a trhu práce. Zatiaľ v ňom nie sú premietnuté informácie o kvalifikačných štandardoch NSK, i keď je pre ne vytvorené miesto. Aktualizáciu informácií v ISTP je potrebné inštitucionálne a finančne zabezpečiť a stabilizovať. „ Internetový sprievodca trhom práce integruje informácie o trhu práce z viacerých zdrojov. Nemá zatiaľ integrovanú prípravu na zverejňovanie o štandardoch NSK. Vstupnou bránou pre trh práce však je Národná sústava povolaní, ktorá ma softvérovú predprípravu aj na zverejňovanie informácií o kvalifikačných štandardoch Národnej sústavy kvalifikácií s prepojením na štandardy Národnej sústavy povolaní. Až z Národnej sústavy povolaní sa po odsúhlasení Alianciou sektorových rád dostávajú informácie do informačného systému o trhu práce, ako poradenského nástroja na analýzu pracovného potenciálu a definovania odporúčaní pre uplatnenie na trhu práce, resp. absolvovanie akéhokoľvek postupu v rámci celoživotného vzdelávania.