Skip to content

Kategória 3-04.04 Vypracovať procedúry pre uznávanie výsledkov neformálneho a informálneho vzdelávania/učenia sa na základe kvalifikačných štandardov NSK, ktoré sú zároveň podkladom pre priznanie úrovne kvalifikácie podľa slovenského kvalifikačného rámca (SKKR) a E Všetky podnety

Žiadne podnety v tejto kategórii ešte neboli pridané.