Skip to content

Kategória 3-04.03 Spružniť kvalifikačný systém, najmä vytvorením „menších“ kvalifikácií (segmentov), z ktorých by sa dali skladať „väčšie“ kvalifikácie a tak cez NSK stimulovať aj tvorbu kratších vzdelávacích programov Všetky podnety

May 14

Danka

  • 14. 05. 2017
  • Danka

Menšie kvalifikácie – áno, ale musia ich plne akceptovať a požadovať zamestnávatelia. Nebudú však len alternatívou k rekvalifikáciám? Predpokladá sa, že budú určené už absolventom ZŠ? Ak áno, ukončia ich 17 – roční mladí ľudia, ktorí sa budú ťažšie uplatňovať na pracovnom trhu. Ak budú verejnosťou vnímané ako „ menejcenné vzdelanie“, bude problém zaviesť ich do praxe. Dnes chcú maturitu aj žiaci, ktorí končia ZŠ s priemerom 4,00. Až neskôr v staršom vyhľadávajú ďalšie možnosti zmeny resp. doplnenia vzdelania ( skrátené štúdium – ak majú VL, štúdium len odborných predmetov- ak majú MS)