Skip to content

Kategória 3-03.05 Zabezpečiť, aby profesionalizácia učiteľov a najmä pracovníkov podieľajúcich sa na praktickom vyučovaní žiakov zodpovedala technologickému progresu v podnikovej sfére a reagovala na zmeny v požiadavkách trhu práce Všetky podnety

Apr 14

Jozef

 • 14. 04. 2017
 • Jozef

Dobrý deň , kedže pracujem na pracovnej pozícií majster odbornej výchovy, vidím ako je potrebné sa vzdelávať na tejto pozícií hlavne čo sa týka nových technológií, materiálov postupov pri práci, digitalizácií a postupne zavádzanej CNC techniky aj do výučby.
Aj preto navrhujem, aby sa mohli MOV a učitelia odborných predmetov vzdelávať v rámci kontinuálneho vzdelávania na pracovných stážach vo firmách a podnikoch, ktoré sú výrobcami techniky, (strojári...), výrobcovia materiálov (stavbári...). Aby toto vzdelanie bolo podporované aj ministerstvom školstva ako náhrada za ( keď to nazvem) kreditové vzdelávanie, ktoré sa pre MOV minulo cieľa a bolo len keď to napíšem úprimne pre zvýšenie si platu. Ako od odborníkov z praxe sa od nás požaduje, aby sme ovládali ASC agendu ovládali počítačové zručnosti, dbali na bezpečnosť pri práci, motivovali žiakov na odbornom výcviku, komunikovali s rodičmi a stále sme len pre niekoho pedagógovia v montérkach, ktorí musia ovládať teóriu a prax v odbore a nie je nám možné dosiahnuť odmeňovania sa podľa vzdelania.

Apr 19

Eva

 • 19. 04. 2017
 • Eva

a) Z navrhovania opatrení nie je jasne definované, čo bude pridanou hodnotou pre majstra remesla a licencovaného majstra.

Apr 21

Katarína

 • 21. 04. 2017
 • Katarína

Je dôležité prehodnotiť fungovanie MPC a ŠIOV. MPC nie sú schopné zabezpečiť, aby školenia pre učiteľov boli v témach, ktoré učitelia naozaj potrebujú - zvlášť v odbornom školstve. Ponúkajú kreditné vzdelávanie za vyučovanie interaktívnej tabule, a uprednostňuje pri atestáciách absolventov svojich kurzov. Existuje mnoho ľudí z praxe, ktorí sú ochotní vrátiť vzdelávací dlh voči svojej alma mater tým, že ponúknu vedomosti priamo z praxe. Školy by mali mať možnosť využívať takéto školenia a overiť ich nejakým certifikátom. MPC je totižto veľakrát len strata času.
ŠIOV by mohol upratať v odbornom vzdelávaním a možno by bolo vhodné vrátiť sa k rozlíšeniu priemysloviek a učňoviek. Spojením do stredných odborných škôl došlo k zníženiu statusu priemyselných škôl, čo je škoda.

May 14

Danka

 • 14. 05. 2017
 • Danka

Ak po absolvovaní programov kontinuálneho vzdelávania nebude automaticky nasledovať zvýšenie platu napr. formou kreditového príplatku, nebudú mať MOV o vzdelávanie záujem. Súhlasím s tým, že učiteľov odborných predmetov a MOV je nevyhnutné kontinuálne vzdelávať, majú problém so zvládnutím problémových žiakov, s VPU , ADHD a celkovo ŠVVP, ktorých na SOŠ neustále pribúda.Kvalitných MOV je nedostatok, predovšetkým kvôli platovým podmienkam na týchto pozíciách. Obsadiť túto pozíciu je v súčasnosti neskutočný problém. Majster remesiel a licencovaný majster by mohli byť cestou, dôležitá však budú ich mzdové podmienky.

Mar 21

Juraj

 • 21. 03. 2017
 • Juraj

Odborné vzdelanie učiteľov - profesionálizácia nemá šancu sledovať technologický progres . Tu určite pomôže duál - táto cesta je správna.

Učitelia by mali učiť sa učiť a odovzdať informácie o základných - nemenných princípoch a nové vedecké smery kde by bolo vhodné aj pre učiteľov kontakt s technológiami u firiem zabežpečujúcich prax v duálnom systéme.

Bolo by vhodné aj dotiahnuť do školstva alebo externe pôsobiť odborníkov z praxe.

Je taktiež na zváženie, či odborníkom z praxe , ktorí sa uplatnia v školstve ( VŠ ) je uznaná len časť praxe ( max. 2/3 ) a teda aj vo vyššom veku ( Napr.: po 50 - tke ) musia robiť pedagogické vzdelanie , ktoré je zákonom nariadené a pritom je tvrdo komercionalizované.

Pozn.: Ak má školstvo o takýchto ľudí záujem tak by mohlo prispieť finančne alebo to zrušiť - aspoň po 50 - tke - ako v ČR ) . Mám 58 rokov , prax v odbore 36 rokov a môj plat je .... viď tabuľka . Nedosahujem ( ani len vzdialene ) ani len priemer v NH. POTOM KDE JE MOTIVÁCIA ?! Nezávidím tiež začínajúcim učiteľom .

Ing. Juraj Nágeľ

Apr 26

SK 8

 • 26. 04. 2017
 • SK 8

a) Z navrhovania opatrení nie je jasne definované, čo bude pridanou hodnotou pre majstra remesla a licencovaného majstra.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Nákup vzdelávania od iných poskytovateľov je z pohľadu Klubu 500 opäť nesystémový návrh!

May 14

Darina

 • 14. 05. 2017
 • Darina

Niekoľko podnikov sa už snaží vytvárať podmienky pre vzdelávanie učiteľov odborných predmetov, sú však ojedinelé.
Ministerstvo školstva by malo zabezpečiť zvýhodňovanie firiem, ktoré vytvoria vzdelávacie programy pre učiteľov odborných predmetov, poskytnú im literatúru a možnosť aktualizovať svoje vedomosti. V súčasných podmienkach si učitelia nemôžu financovať materiály, literatúru, softvér a podklady k tomu, aby dokázali držať krok s praxou.