Skip to content

Kategória 3-03.03 Vytvoriť pracovnú skupinu na revíziu výšky finančných normatívov stredných odborných škôl a návrh bonusovej schémy pri plnení ustanovených minimálnych výstupných štandardov absolventmi Všetky podnety

Apr 05

Ľuboš

  • 05. 04. 2017
  • Ľuboš

Zrušiť financovanie na žiaka ale nielen na stredných školách ale aj základných a vysokých školách.
Zaviesť financovanie na školu ako takú a stanoviť minimálne počty žiakov v triedach - napr. ak by klesol počet takto stanový v triedach po 2 za sebou idúce školské roky by sa bralo že škola je nerentabilná a ak by nezískala v treťom po sebe idúcom roku dosť žiakov mohla by sa zrušiť(inak nech si ju prefinancuje samospráva danej školy a nie Ministerstvo školstva) a žiakov presunúť na inú školu.
Automaticky z evidencie učiteľov poskytnúť škole ktorá má učiteľov s 1-2 atestáciou automaticky viac financií, nakoľko takýchto učiteľov školy nechcú sú pre nich drahí a radšej zoberú nového absolventa čo je pre školu lacnejšie a to je choré. Choré je aj to že v dnešnej dobe sa žiak dostane bez problémov na hocijakú strednú či vysokú školu nakoľko aby pri súčasnom nastavení financovania škola prežila deformujú sa nároky na vedomosti ako aj správanie žiakov.

Apr 21

Katarína

  • 21. 04. 2017
  • Katarína

Pri revizovaní normatívu je potrebné predovšetkým zabezpečiť, aby školy mali peniaze na svoje fungovanie neviazané na počet žiakov. Školy nemajú žiadnu možnosť zbaviť sa zlých žiakov, ktorí zanedbávajú svoje štúdium, a v žiakoch tak rastie pocit, že sa nemusia snažiť. Podporuje sa tak lenivosť a lajdáckosť a školy sú kvôli prežitiu nútené produkovať čím ďalej, tým menej kvalifikovaných absolventov.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Nesúhlasíme s vytvorením pracovnej skupiny „na revíziu výšky finančných normatívov stredných odborných škôl a návrh bonusovej schémy...“. Táto úloha je v kompetencií MŠVVŠ(prípadne niektorých priamo riadených organizácií, napr. ŠIOV), kde sú za to platení zamestnanci.

May 14

Danka

  • 14. 05. 2017
  • Danka

Súhlasím s revíziou výšky finančných normatívov SOŠ. Načo však vytvárať pracovnú skupinu? Údajov potrebných na revidovanie má MŠ určite dosť, treba ju jednoducho vykonať a nie sa zdržiavať ďalšími prieskumami a diskusiami v pracovnej skupine. Ak ju však MŠ hodlá naozaj vytvoriť, mám záujem byť jej členom. Som riaditeľkou SOŠ TaS v Brezne a v odbornom školstve pôsobím od roku 1998.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 navrhuje zaviesť jednoznačný, merateľný a transparentný bonusový ukazovateľ, ktorým je zamestnaný absolvent v odbore. Toto kritérium bude jednoznačne motivovať školy k nadväzovaniu spolupráce s praxou.