Skip to content

Kategória 3-02.03 Pripraviť výzvu pre rozvojové projekty „Stopa našich absolventov – ako sa uplatňujú absolventi našej SOŠ“ Všetky podnety

Apr 26

SK 8

  • 26. 04. 2017
  • SK 8

a) V rámci navrhovaného opatrenia je potrebné, aby sa školy neporovnávali navzájom, napr. iba podľa výsledkov maturity z matematiky a slovenského jazyka a literatúry – takéto porovnávanie nie je objektívne a nie je ukazovateľom kvality školy;
b) Je potrebné zohľadňovať jednotlivé špecifiká škôl;
c) Navrhujeme vypustiť slovné spojenie „hodnotiť“ školy.

Apr 19

Eva

  • 19. 04. 2017
  • Eva

a) V rámci navrhovaného opatrenia je potrebné, aby sa školy neporovnávali navzájom, napr. iba podľa výsledkov maturity z matematiky a slovenského jazyka a literatúry – takéto porovnávanie nie je objektívne a nie je ukazovateľom kvality školy;
b) Je potrebné zohľadňovať jednotlivé špecifiká škôl;
c) Navrhujeme vypustiť slovné spojenie „hodnotiť“ školy.

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Klub 500 navrhuje vypustenie uvedeného opatrenia ako operatívneho, nie systémového opatrenia. Uvedené analýzy, resp. sledovanie ich výstupov by malo byť predmetom činnosti Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý by mal mať vytvorené materiálne a personálne predpoklady na výkon týchto činností.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Školy sú dosť zaťažené rôznymi štatistikami a výkazmi, preto navrhujeme aby zber „ podrobnejších informácií o uplatňovaní zručností“ pre nich robili príslušné štátne inštitúcie.