Skip to content

Kategória 3-02.00 Informácie o uplatnení absolventov odborného vzdelávania a prípravy Všetky podnety

Apr 09

katarína

 • 09. 04. 2017
 • katarína

Štatistiky často nehovoria o reálnej situácii na trhu práce. Jednoznačne by som zastavila získanie výučného listu pomocou rýchlokurzov. Navrhujem, aby ten, čo chce vykonávať určitú živnosť, mal na túto pozíciu aj adekvátny doklad vzdelania. Pokiaľ chce niekto túto prácu vykonávať, nech sa zapíše ako riadny študent do troj alebo štvorročného odboru a študuje individuálnou formou s ostatnými žiakmi. Jediný ústupok, ktorý by som navrhovala je možnosť skrátenia štúdia o jeden rok. Potom by sa nestávalo, že automechanik vám muruje a podľa toho to aj tak vyzerá. Ale finančnú odmenu si vypýta ako stavebný dozor.

Apr 05

dana

 • 05. 04. 2017
 • dana

Informácie a štatistiky, ktoré sú momentálne zverejňované, nehodnotia pravú situáciu na trhu práce. Zo stavebných učebných odborov sú zamestnaní hned po získaní výučného listu všetci absolventi - často však evidovaní na ÚPSVaR kvôli práci na dohodu alebo kvoli získaniu finančného príspevku na živnosť. Treba sa podrobnejšie pozrieť na profesie, ktoré naozaj na našom trhu chýbajú a nespoliehať sa na papierovú evidenciu úradov práce. Pri hodnotení stredných odborných škôl pozerať aj nato, ktoré odbory vyučujú. Je nadbytok ekonomicky zameraných, "grafikov digitálnych médií" aj tých čo sa učia sieťové technológie, ale akútny nedostatok stavebných profesií všetkého druhu - o čom nás presviedča aj súkromný život. Ked potrebujete zohnať odborníka, máte problém.

May 03

Klub 500

 • 03. 05. 2017
 • Klub 500

Navrhované opatrenia popisujú len spôsoby zberu dát, ale nie ich efektívnejšie využívanie ktoré by bolo užitočnou informáciou hlavne žiakom končiacich ročníkov základných škôl a ich rodičov, ktorí sa rozhodujú o ďalšej profilácii a študentov končiacich ročníkov stredných škôl, ktorí začínajú aktívnejšie sledovať dianie na pracovnom trhu a snažia sa mu porozumieť.

Mar 20

Jozef

 • 20. 03. 2017
 • Jozef

Kedy budeme riešiť neustále upadajúcu úroveň nášho školstva. Máme odrazu už toľko odborných stredných škôl aj ich absolventov pre zamestnávateľov, že nám vyhovuje počet žiakov na gymnáziách. Nemáme náhodou prehnane veľa absolventov niektorých vysokých škôl, ktoré majú svoje pobočky pomaly vo všetkých a nie iba okresných mestách?

Apr 26

Juraj

 • 26. 04. 2017
 • Juraj

a) V súčasnosti už k tejto problematike existujú na MŠVVaŠ schválené analýzy a nástroje (výstupy národných projektov, napr. RSOV), pričom navrhované opatrenie neuvádza ako s nimi bude ďalej naložené resp. ako budú ďalej zohľadnené;
b) Návrh využitia grantových schém je nadbytočný nástroj a nesystémové riešenie, nakoľko nie je zrejmé, ako budeme merať resp. kontrolovať financie použité na jeho realizáciu.

Apr 28

Milan

 • 28. 04. 2017
 • Milan

a) V súčasnosti už k tejto problematike existujú na MŠVVaŠ schválené analýzy a nástroje (výstupy národných projektov, napr. RSOV), pričom navrhované opatrenie neuvádza ako s nimi bude ďalej naložené resp. ako budú ďalej zohľadnené;
b) Návrh využitia grantových schém je nadbytočný nástroj a nesystémové riešenie, nakoľko nie je zrejmé, ako budeme merať resp. kontrolovať financie použité na jeho realizáciu.

Apr 29

Peter

 • 29. 04. 2017
 • Peter

a) V súčasnosti už k tejto problematike existujú na MŠVVaŠ schválené analýzy a nástroje (výstupy národných projektov, napr. RSOV), pričom navrhované opatrenie neuvádza ako s nimi bude ďalej naložené resp. ako budú ďalej zohľadnené;
b) Návrh využitia grantových schém je nadbytočný nástroj a nesystémové riešenie, nakoľko nie je zrejmé, ako budeme merať resp. kontrolovať financie použité na jeho realizáciu.