Skip to content

Kategória 3-01.01 Iniciovať interdisciplinárny výskum „Slovensko na rázcestí: ako čeliť výzvam štvrtej priemyselnej revolúcie a informačnej spoločnosti“ Všetky podnety

Apr 04

Dávid Marek

  • 04. 04. 2017
  • Dávid Marek

Na základe vedeckého výskumu určiť obsah informatiky na stredných školách tak, aby sa upevňoval a poskytoval všeobecný základ vedomosti v oblasti predovšetkým softvéru, aby boli absolventi stredných škôl vybavení nevyhnutnou základnou teóriou a nevyhnutnými praktickými zručnosťami pre chápanie počítača a informačných technológií.
Podľa nášho názoru v storočí informatizácie je to nevyhnutná podmienka flexibility absolventa. Podmienka schopnosti absolventa prispôsobovať sa požiadavkám doby, potrebám praxe a potrebám samotného človeka.

Obchodná akadémia Račianska v Bratislave
Dávid Marek Manca, rešiteľ práce SOČ “Alternatíva vyučovania informatiky v storočí informatizácie”
Ing. Helena Sedláčková, konzultantka práce

May 03

Klub 500

  • 03. 05. 2017
  • Klub 500

Podľa Klubu 500 by výstupy na uvedenú, ale aj mnohé ďalšie otázky smerovania slovenskej ekonomiky a následne prispôsobovania systému vzdelávania mali byť súčasťou Hospodárskej stratégie SR. Je na škodu, ak Slovenská republika ani v toku 2017 nemá spracovaný základný strategický materiál, akým je Hospodárska politika.

May 12

Pavel

  • 12. 05. 2017
  • Pavel

Využiť v maximálnej miere inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti MŠVVŠ.