Skip to content

Kategória 2-08.03 Ku každej kariérovej pozícii priradiť finančnú motiváciu a/alebo zníženie úväzku pri jej vykonávaní Všetky podnety

Mar 20

Miro

 • 20. 03. 2017
 • Miro

- súhlasím s cestovaním vlakmi zadarmo
- súhlasím s rekreáciou zadarmo - kúpele - pre učiteľov
- nesúhlasím so znížením času vyučovacej hodiny napr. na 25 minút
- nesúhlasím, aby žiak , ktorý prepadá postúpil do ďalšieho ročníka

Mar 23

Helena

 • 23. 03. 2017
 • Helena

Kedysi sa hovorilo o povýšení pozície výchovného poradcu na úroveň zástupcu riaditeľa školy. Zmenami v legislatíve sa však táto pozícia dostala úplne do úzadia. Treba ju presnejšie začleniť, zadefinovať - rovnako ako pozíciu kariérového poradcu. Práca na týchto kariérových pozíciách je časovo veľmi náročná a treba jej priradiť pevné finančné ohodnotenie - rovnako ako pre triednych učiteľov - ako aj prehodnotiť úľavu zo základného úväzku, čo v momentálnej situácii ani zďaleka nezodpovedá náročnosti práce. Práca výchovného poradcu v momentálnej situácii sa prelína s pozíciou kariérového poradcu a nejedenkrát supluje činnosť špeciálnych pedagógov a psychológov, ktorí na stredných školách chýbajú.
Navrhujem, aby aj k problematike výchovných a kariérových problematike bol priradený samostatný pracovný tím

Mar 27

Jana

 • 27. 03. 2017
 • Jana

Výchovné poradenstvo - konečne posilniť a ošetriť legislatívou, zabezpečiť, aby nevykonávali dozor, osobné ohodnotenie percentuálne z platu - nie na dobrej vôli riaditeľa, viac zohľadniť v úľave z hodinovej dotácie, nepridávať len povinnosti do pracovnej náplne, ale aj vytvoriť pre túto prácu adekvátne podmienky. Už nikto nespomenie, že výchovný poradca bol členom vedenia školy a mal byť na rovnakej úrovni ako zástupca riaditeľa školy

Apr 09

katarína

 • 09. 04. 2017
 • katarína

Výchovného a kariérového poradcu zlúčiť do jednej osoby a prepočítať zníženie úväzku adekvátne ich náročnej pracovnej náplni. K tomu nevykonávanie dozorov, členstvo vo vedení školy, vytvoriť dostatočný časový priestor pre spoluprácu s CPPPaP. Tieto úľavy zakotviť aj v Pedagogicko-organizačných pokynoch pre jednotlivé školské roky, lebo postupne sa to odtiaľ úplne vytratilo a spoliehať sa na zváženie vedenia školy je krátkozraké, až úsmevné.

Apr 13

zlatica

 • 13. 04. 2017
 • zlatica

- v školskom zákone opraviť pozíciu výchovného poradcu (postavenie na úroveň zástupcu riaditeľa školy so svojimi kompetenciami - nielen očakávať výsledky práce, ktorej neustále pribúda za 8 eur :-) mesačného osobného ohodnotenia),
- fixný príplatok z platu, ktorý bude pevne stanovený,
- zníženie úväzku adekvátne počtu žiakov s rôznymi problémami (momentálne máme cca 50 žiakov vzdelávaných podľa individuálneho plánu !!!!),
- učiteľ po odpracovaní 32 rokov by mal mať tiež nárok na rast platu - je to diskriminácia,
- učiteľ po odpracovaní 35 !!! rokov v školstve by mal mať nárok odísť do dôchodku skôr, nehovoriac o tom, že na ženy sa zabudlo - počet detí by mal byť určite pri odchode do dôchodku zohľadnený

Apr 21

Ivana

 • 21. 04. 2017
 • Ivana

Podporujeme zavedenie garantovaného finančného odmeňovania odborných zamestnancov, ktorí majú rôzne kariérové pozície - napr. metodik výchovného poradenstva, metodik prevencie.

Mar 20

Miro

 • 20. 03. 2017
 • Miro

- súhlasím s cestovaním vlakmi zadarmo
- súhlasím s rekreáciou zadarmo - kúpele - pre učiteľov
- nesúhlasím so znížením času vyučovacej hodiny napr. na 25 minút
- nesúhlasím, aby žiak , ktorý prepadá postúpil do ďalšieho ročníka