Skip to content

Kategória 2-08.02 Definovať požiadavky a kvalifikačné stupne na jednotlivé kariérové pozície Všetky podnety

Mar 19

Denisa

  • 19. 03. 2017
  • Denisa

Rozhodne potrebujeme jasný karierový systém a hlavne zadefinované, čo a na akej úrovni sa výkon požaduje. Potom môžeme hovoriť o finančnej odmene / znížení úväzku.
Na malých školách má jeden učiteľ 3-4 pozície , lebo "niekto to robiť musí a zopár skutočne šikovných flexibilných učiteľov nemôže na škole robiť všetko" .

Často-krát sú niektoré vykonávané len formálne, samozrejme hlavne tie, ktoré nie sú ohodnotené ( rôzni koordinátori) .

Prikláňam sa za zníženie úväzku. To by prinieslo výhody tie, že by na škole bolo viac učiteľov a tak aj menšie problémy so suplovaním. Aj učiteľ je človek - je chorý, chodí na vyšetrenia so sebou, svojimi deťmi (7 + 7 dní) , vzdeláva sa ( má nárok na 5 dní) , chodí ako sprievod na súťaže, olympiády ( často vzdialené viac kilometrov, musí cestovať verejnou dopravou, čím viac súťaží - tým viac chýbajúcich učiteľov), exkurzie, výlety... . Znížením zaťaženia učiteľa by sme získali pre neho priestor na to, aby tieto funkcie robili kvalitnejšie).

A nakoniec, umožnilo by to zvýšiť kvalifikovanosť vzdelávania najmä na menších školách.