Skip to content

Kategória 2-07.01 Zmeniť doterajšie kariérové stupne s prvou a druhou atestáciou na kvalifikačné stupne a definovať požadované profesijné kompetencie týchto stupňov Všetky podnety

Mar 28

Jana

  • 28. 03. 2017
  • Jana

Každopádne ponechať získané atestácie a v žiadnom prípade nespochybňovať ich úroveň. Ani vaše vzdelanie nikto nespochybňuje.

Apr 09

katarína

  • 09. 04. 2017
  • katarína

Nerušiť atestácie ani kredity ani vysokoškolské diplomy. Ani ja si nedovolím spochybňovať vaše vzdelanie. Verím tomu, že vzdelanie zodpovedá tomu čo robíte a pracovné skúsenosti vám dali rovnako veľa, ak nie viac. Tak po rokoch v školstve vnímam aj svoju pozíciu: vzdelanie + prax a skúsenosti

Apr 04

Viera

  • 04. 04. 2017
  • Viera

Ja mám prvú kvalifikačnú skúšku(2001) a druhú atestáciu (2015). Čo to pre mňa znamená? Učiteľ za 20 rokov praxe nevie ako postúpil. Aspoň atestácie by mali byť zachované, keď sme sa k nim už dostali. Za 20 rokov bolo tých zmien už dosť. Prestaňme sa hrať so slovíčkami.
Prečo mi trvalo 14 rokov pokiaľ som si urobila 2. atestáciu? Asi 5 rokov som sa zúčastňovala školení a počúvala sľuby, že budem mať kredity, že sa to spätne prepočíta, ... . Aj keď ma to obohatilo, finančne to pre mňa nič neznamenalo. Doplatila som na to, že samotné ministerstvo nemalo vo vzdelávaní jasno. Táto chyba by sa už nemala opakovať.

Apr 06

anna

  • 06. 04. 2017
  • anna

Konečne oprášiť postavenie výchovných poradcov a minimálne ich vrátiť na tú priečku a pozornosť, ktorá sa im venovala kedysi. Sľubované postavenie na úroveň zástupcu školy už dnes nikto ani nespomenie, ale pri pridávaní pracovných povinností ho nájdu vždy. Legislatíva - aj to minimum čo bolo, zmizlo!!!

Apr 27

Martin

  • 27. 04. 2017
  • Martin

Ak sa koriguje pojem "kariérový stupeň", mal by sa korigovať aj pojem "profesijné kompetencie" na "profesijné spôsobilosti". Rovnako v opatrení 2-08.02.