Skip to content

Kategória 2-06.07 Zlepšiť kontrolu kvality uskutočňovania kontinuálneho vzdelávania Všetky podnety

Apr 23

Daniel

  • 23. 04. 2017
  • Daniel

Načo kontrolovať? Treba poskytovať.
Najskôr sa vyčlenia financie na vzdelávanie (napríklad sa budú posielať školám na financovanie kontinuálneho vzdelávania, na nakupovanie kurzov u súkromných poskytovateľov) a potom sa ešte musia vyčleňovať financie na kontrolovanie.
To je zbytočné. Nech radšej vzdelávanie poskytuje priamo MPC, svojimi internými zamestnancami (bude to zároveň lacnejšie ako u súkromníka) a nebude treba ďalšie prostriedky na kontrolovanie.

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

kvalitu nie je možné kontrolovať, kvalitu je možno hodnotiť.