Skip to content

Kategória 2-06.06 Zaviesť možnosť hodnotenia vzdelávacích programov absolventmi Všetky podnety

Mar 28

Martina

  • 28. 03. 2017
  • Martina

Spätná väzba od účastníkov, resp. absolventov vzdelávania by určite pozitívne ovplyvnila výber jednotlivých vzdelávacích programov. Predišlo by sa opakovanej ponuke menej atraktívnych, prípadne v praxi len málo využiteľných programov.

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

možnosť už existuje, netreba ju zaviesť. Zvážiť obdobu fínskeho projektu OPEKA.