Skip to content

Kategória 1-02.08 Sformulovať požiadavky na vedenie školy v kontexte inkluzívneho vzdelávania Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

podnet SKU:
Líderstvo v kontexte inkluzívneho vzdelávania by nemalo znamenať rozhodujúce slovo riaditeľa, je potrebné presne definovať kompetencie a rozhodovacie právomoci členov inkluzívneho tímu.

Apr 18

Jana

 • 18. 04. 2017
 • Jana

Súčasťou líderstva školy má byť demokraticky volená rada školy tvorená aj odborníkmi pre inklúziu / individualizáciu: rodičmi, tak ako tomu už je, odbornými zamestnancami školy, zástupcami z poradenského zariadenia (neskôr VIMS PPI).

Zrušiť právo veta zriaďovateľa.

Apr 19

Martina

 • 19. 04. 2017
 • Martina

Súčasťou líderstva školy má byť demokraticky volená rada školy tvorená aj odborníkmi pre inklúziu / individualizáciu: rodičmi, tak ako tomu už je, odbornými zamestnancami školy, zástupcami z poradenského zariadenia (neskôr VIMS PPI).

Zrušiť právo veta zriaďovateľa.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

V horizonte 10 rokov nevidíme reálne, aby sa škola premenila na inkluzívnu.

Apr 19

Katarína

 • 19. 04. 2017
 • Katarína

Prosím Vás zrušte resp. zaveďte transparentnejšie kroky pre voľbu členov do rady školy, ktorá volí riaditeľa. Bola som na voľbách do dvoch rád, kde voľby zástupcov rodičov prebiehali tak, že si riaditeľka vybrala 5 svojich blízkych, kamarátky ( s ktorými sa vystavuje na FB) a tie dala na volebný lístok. Z nich sa volili traja. Aká je to transparentnosť pripravovať si radu tak aby vyhovovala riaditeľke pri voľbe. Na strednej škole kam chodí syn to bolo ešte zúfalejšie z troch rodičov, ktorí boli na volebnom lístku sme mali zakrúžkovať troch - čo je to za voľba?! A o počte zúčastnených voličov nehovoriac . Taktiež sa čakalo cca 7 minút pre voľbu v druhom kole. Som zhrozená čo sa deje.

Apr 23

Silvia

 • 23. 04. 2017
 • Silvia

Súčasťou líderstva školy má byť demokraticky volená rada školy tvorená aj odborníkmi pre inklúziu / individualizáciu: rodičmi, tak ako tomu už je, odbornými zamestnancami školy, zástupcami z poradenského zariadenia (neskôr VIMS PPI).

Zrušiť právo veta zriaďovateľa.

Apr 27

František

 • 27. 04. 2017
 • František

Súčasťou líderstva školy má byť demokraticky volená rada školy tvorená aj
odborníkmi pre inklúziu / individualizáciu: rodičmi, tak ako tomu už je,
odbornými zamestnancami školy, zástupcami z poradenského zariadenia
(neskôr VIMS PPI).
Zrušiť právo veta zriaďovateľa.