Skip to content

Kategória 2-06.02 Modifikovať obsah kontinuálneho vzdelávania Všetky podnety

Mar 16

Helena

  • 16. 03. 2017
  • Helena

Dávam podnet,

aby sa zarátavali ako súčasť realizovaného odborného vzdelávania pedagogického aj odborného zamestnanca - samovzdelávanie - aj jeho publikačné aktivity. Predsa ak niekto publikuje práce na úrovni medzinárodných konferencií, vyžaduje si to preukázateľne veľa času a energie na naštudovanie vecí. A jednoznačne to rozvíja jeho kompetencie.
Pokiaľ sa zrušia kredity za publikačnú činnosť, mala by byť takáto aktivita zohľadnená iným spôsobom.

Apr 26

Martin

  • 26. 04. 2017
  • Martin

Odporúčam radšej zrušiť celé kontinuálne vzdelávanie namiesto zlých pokusov opraviť ho. Odporúčam uvoľniť cenu kontinuálneho vzdelávania - nulová cena tlačí kvalitu dole. Vzdelávanie má byť poskytované len vzdelávacími inštitúciami, nie rezortnými organizáciami.

Apr 27

Tatiana

  • 27. 04. 2017
  • Tatiana

Nesúhlas s formulovaným opatrením.
Odôvodnenie: Z uvedeného nie je jasné, ako bude kontinuálne vzdelávanie ovplyvňovať profesionálny život učiteľa. (Ako sa kontinuálne vzdelávanie bude realizovať z hľadiska časovej a finančnej náročnosti na prijímateľa, teda učiteľa.)