Skip to content

Kategória 2-06.01 Zrušiť priame prepojenie kontinuálneho vzdelávania s finančným odmeňovaním prostredníctvom kreditových príplatkov Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Získanie kvalifikačného stupňa požadujeme nepodmieňovať plánom kontinuálneho vzdelávania školy. Navrhujeme zrušiť plán kontinuálneho vzdelávania, ktorým nie je možné riadiť sa v školskej praxi. Navrhujeme doplnenie formulácie:" Po prechode na inú školu, na pozíciu, na ktorú učiteľ spĺňa kvalifikačné predpoklady, mu priznaná platová trieda zostáva."
Ide o osobný profesijný rozvoj učiteľa, ktorý nemá byť limitovaný školou, na ktorej práve pracuje.

Mar 18

JANA

 • 18. 03. 2017
 • JANA

Zrušíte kreditové príplatky a vykompenzujete ich zvýšením platov. Takže ostaneme na tom plate, na ktorom sme. Žiadne zvýšenie platov reálne nenastane. Chcete učiteľov motivovať zvýšením si kvalifikačného stupňa...Je veľa učiteľov, ktorí majú už urobenú II. atestáciu. Ako budete motivovať ich? (cieľ 2-02.03). Ako docielite aby pri odmeňovaní za kvalitnú prácu a výkon učiteľa, kde má odmeňovať svojho zamestnanca riaditeľ fungovala profesionalita a nefigurovala sympatia a náklonnosť k zamestnancovi?

Apr 24

Jana

 • 24. 04. 2017
 • Jana

Vzhladom na nedostatok financii na tzv. osobne ohodnotenie je kontinualne vzdelavanie casto jedinym sposobom, ako ucitel moze aspon trochu ovplyvnit svoj plat. Preto je potrebne tento system zachovat, no zaroven zabezpecit, ze poskytovane kurzy budu kvalitne. Nie je spravne ucitelov trestat za to, ze MPC produkovalo nekvalitne kurzy a namiesto ich skvalitnenia cely system zrusit. Je potrebne zo systemu odstranit tie faktory, ktore umoznovali jeho zneuzivanie.

Mar 24

Vlasta

 • 24. 03. 2017
 • Vlasta

Navrhujete zrušiť kreditové príplatky!!! Ako chcete motivovať učiteľov, ktorí pracujú v školstve viac ako 30 rokov a majú už najvyššiu kvalifikáciu? Ako by inak prišli učitelia k peniazom ak nie cez kredity? Nijako!!! Je to choré, aj učitelia musia platiť účty a názor, že je to naše poslanie nám nepomôže!

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Súhlasíme so zrušením systému kreditových príplatkov tak, aby navrhovaná kompenzácia za tieto príplatky bola synchronizovaná, že žiadnej skupine pedagógov neklesne plat.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Ak skončí prepojenie kontinuálneho vzdelávania na finančnú odmenu, od určitej chvíle klesnú učiteľom platy, čo nie je spravodlivé. Preto by bolo vhodné, aby bola vytvorená 13. platová trieda a všetci učitelia, ktorí získali 60 kreditov, by postúpili o triedu vyššie.

Mar 27

Eva

 • 27. 03. 2017
 • Eva

Som učiteľkou v MŠ, mám odpracovaných 35 rokov mám 1.atestáciu, kedže mám stredoškolské vzdelanie 2. atestáciu už nemôžem robiť!!! Spravila som si kredity, ktoré mi o pár rokov prestanú platiť cc 3 roky pred dôchodkom, keď sa ho dožijem....mi plat klesne o 100 eur!!!! Myslíte si, že je to v poriadku????

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Súhlasíme so zrušením systému kreditových príplatkov tak, aby navrhovaná kompenzácia za tieto príplatky bola synchronizovaná, že žiadnej skupine pedagógov neklesne plat.

Apr 30

Miroslav

 • 30. 04. 2017
 • Miroslav

POZOR- NERUŠIŤ- systém kreditov vniesol do škôl reálne kontinuálne vzdelávanie. Áno, ako v mnohých oblastiach, sa systém čiastočne zneužíva. Ale to umožnil štát, ten, kto vzdelávania akredituje.
Myslím si, že by bolo veľkou chybou systém kreditov zrušiť!!!! Platnosť kreditov na 7 rokov je dobrá.
Systém treba len vylepšiť. Dať plnú zodpovednosť povoľovania vzdelávania prostredníctvom plánu kontinuálneho vzdelávania do rúk školy a riaditeľa školy. Riaditeľ by bol zodpovedný spolu s učiteľom za to, aby sa učiteľ vzdelával v oblastiach potrebných pre školu.
Jedným z dobrých nástrojov je tvorba portfólia učiteľa.

Apr 16

Michaela

 • 16. 04. 2017
 • Michaela

Veľmi podporujem tento návrh. Kreditový systém kontinuálne vzdelávanie učiteľov tragicky zdeformoval a ďalej deformuje myslenie učiteľov. Z profesijného rastu sa stalo zberateľstvo kreditov a percent k výplate, mnohým učiteľom je v podstate jedno na aký program sa prihlásia, hlavne nech získajú čo najviac kreditov za čo najmenej námahy. Ekvivalent premeny vzdelania na číselnú hodnotu vidíme aj v školách pri zberateľstve známok, len tie sa nepremietajú do platu ale do sebaúcty, sebaobrazu a sebapoňatia detí, čo je omnoho horšie. To je však už iná kapitola.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, suhlasim so zrušením kreditného systému v jeho súčasnej podobe, ktorý je len bezhlavým a formálnym zbieraním kreditov „za účasť“. Navrhujem nastaviť hodnotenie učiteľov tak, aby zohľadnilo ich výkon v triede a prínos pre žiakov. O vzdelávanie učiteľov by sa nemali starať byrokratické štátne agentúry, ktoré z toho žijú. Je potrebné otvoriť trh so vzdelávaním učiteľov pre rôznych poskytovateľov.

Apr 13

Erika Hoppanová

 • 13. 04. 2017
 • Erika Hoppanová

Súhlasím so zrušením systému kreditových príplatkov tak, aby navrhovaná kompenzácia za tieto príplatky bola synchronizovaná, že žiadnej skupine pedagógov neklesne plat.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Súhlasíme so zrušením systému kreditových príplatkov tak, aby navrhovaná kompenzácia za tieto príplatky bola synchronizovaná, že žiadnej skupine pedagógov neklesne plat.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Súhlasím so zrušením systému kreditových príplatkov tak, aby navrhovaná kompenzácia za tieto príplatky bola synchronizovaná, že žiadnej skupine pedagógov neklesne plat.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Súhlasíme so zrušením systému kreditových príplatkov tak, aby navrhovaná kompenzácia za tieto príplatky bola synchronizovaná, že žiadnej skupine pedagógov neklesne plat.

Mar 29

Bohdan

 • 29. 03. 2017
 • Bohdan

Som jednoznačne ZA ZRUŠENIE KREDITOV, súčasne však dodávam, že treba zabezpečiť avizované kompenzovanie platov tak, aby v žiadnej etape nabiehania nového systému NIKTO PLATOM NEKLESOL.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Súhlasíme so zrušením systému kreditových príplatkov tak, aby navrhovaná kompenzácia za tieto príplatky bola synchronizovaná, že žiadnej skupine pedagógov neklesne plat.

Apr 23

Daniel

 • 23. 04. 2017
 • Daniel

Kreditové príplatky nič nedeformujú. Problém je kvalita poskytovaných programov kontinuálneho vzdelávania., ktoré nie je nikým poriadne kontrolované. V tomto istom opatrení chcete zrušiť kredity, resp. previazanosť kontinuálneho vzdelávania na príplatok, aby ním učitelia neboli pri štúdiu motivovaní, zároveň však navrhujete podmieniť postup do vyššieho kvalifikačného stupňa absolvovaním určitého kontinuálneho vzdelávania. Takže vlastne aj tak pôjde o to isté. Učitelia budú chodiť na kurzy, aby mohli postúpiť do vyššieho kvalifikačného stupňa. Nič sa teda nemení, len sa okamžitý kreditový príplatok nahradí budovaním atestačného portfólia, ktorého súčasťou teda majú byť aj programy kontinuálneho vzdelávania. A ak ostane takej kvality ako je dnes....

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Odporúčam vypustiť toto opatrenie, lebo zlý systém kreditového vzdelávania sa ešte viac zhorší - učiteľ je v tomto systéme rukojemníkom. Odporúčam radšej zrušiť celé kontinuálne vzdelávanie namiesto zlých pokusov opraviť ho. Odporúčam uvoľniť cenu kontinuálneho vzdelávania - nulová cena tlačí kvalitu dole. Vzdelávanie má byť poskytované len vzdelávacími inštitúciami, nie rezortnými organizáciami.

Apr 27

Tatiana

 • 27. 04. 2017
 • Tatiana

Systém príplatkov za získanie kreditov bol vo svojej prvotnej myšlienke dobrým návrhom, ako rozlíšiť unifikárnosť tarifného hodnotenia učiteľov. Umožnil svojim spôsobom niečo ako certifikovať – oceniť kreditmi, a následne finančne zvýhodniť to, čo rokmi samoštúdiom učiteľ získal (bolo možné absolvovať iba preskúšanie, napr. z oblasti IKT zručností). Alebo tým, ktorí prejavili záujem o zvýšenie vedomostí a zručností, im to umožnil absolvovaním vzdelávania a následným preskúšaním a získaním kreditov. Týmto systémom sa mohli odlíšiť aktívni, seba a naviac vzdelávaní učitelia od tých pasívnych, ktorým na sebavzdelávaní nezáležalo.
Čo tento systém dostalo do súčasného stavu, ktorým sa úplne deformoval, je spôsob realizácie celej tejto aktivity. Vymkla sa z rúk jeho realizácia tým, že principiálne oprávnené subjekty na vykonávanie kontinuálneho vzdelávania (Metodické centrá a vysokoškolské pracoviská) neboli pripravené na nápor žiadostí uchádzačov a technicky nedokázali uvedenú činnosť realizovať. Umožnením vstupu do systému pre komerčné organizácie, ich akreditovaním sa na vykonávanie kontinuálneho vzdelávania, sa začal a postupne prehlboval proces deformácie zamýšľaného systému. Ďalším krokom ku nesystémovosti bola zmena v akceptácii absolvovaného vzdelávania, keď jeho uznanie či neuznanie sa prenieslo plne do kompetencie riaditeľov škôl. To viedlo k stavu, že riaditeľ školy mohol neobmedzene rozhodovať, komu kreditový príplatok prizná a komu nie.
„Za získanie kvalifikačného stupňa bude môcť učiteľ postúpiť do vyššej platovej triedy, ak získal kvalifikačný stupeň na základe plánu kontinuálneho vzdelávania školy.“ Skutočnosť, že postup do vyššej platovej triedy nebude nárokový na základe získaného kvalifikačného stupňa, ale bude závislý od vôle nadriadeného („bude môcť“, „na základe plánu kontinuálneho vzdelávania školy“) umožňuje riaditeľom škôl neobmedzene korigovať individuálne možnosti učiteľov danej školy vo vzťahu ku platovému postupu, čo by sa nestalo pri tarifnom spôsobe odmeňovania. Preto s návrhom koncipovaným v tomto duchu nie je možné súhlasiť.