Skip to content

Kategória 2-05.11 Podmieniť akreditáciu či financovanie učiteľských programov súčasným poskytovaním programov kontinuálneho vzdelávania Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Kontinuálne štúdium by mali poskytovať VŠ a nie iné inštitúcie. Ešte dôležitejšie je podmieniť práva na prípravu učiteľov určitým kvalitatívnym stupňom akreditácie v príslušnom aprobačnom predmete (napr. matematike).

Apr 26

Martin

  • 26. 04. 2017
  • Martin

Odporúčam vypustiť toto opatrenie, lebo spája dve veci, ktoré nemusia súvisieť a nie je konzistentné s kapitolou 5 (a návrhom zákona o VŠ v aktuálnom legislatívnom procese).

May 11

Pavel

  • 11. 05. 2017
  • Pavel

Autorský tím pozabudol na prípravu učiteliek pre materské školy na vysokých školách. Obsah prípravy učiteľov, študijné odbory, stanovenie rozsahu praxe... schvaľuje akreditačná komisia – táto má aj v súčasnosti možnosť odobrať akreditáciu jednotlivým vysokým školám.