Skip to content

Kategória 2-05.08 Podporovať vznik tzv. laboratórnych základných a stredných škôl afiliovaných s fakultami pripravujúcimi učiteľov Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Podporujeme, je to dávny cieľ VŠ pripravujúcich budúcich učiteľov.

Apr 05

Miroslava

  • 05. 04. 2017
  • Miroslava

Neviem si v praxi predstaviť takúto školu. Ktorý rodič pošle dieťa do takejto experimentálnej školy? Ako rodič by som svojmu dieťaťu nedovolila navštevovať takúto školu, pretože je otázne, aké vzdelanie by vlastne dosiahlo a čo by sa naučilo. Podľa mňa úplne stačí spolupráca VŠ so ZŠ a SŠ, netreba vytvárať špecializované školy. Budúcich učiteľov nie je toľko, aby sa takéto školy mohli realizovať, boli by to značné finančné náklady navyše. A s veľmi neistým výsledkom.

May 11

Pavel

  • 11. 05. 2017
  • Pavel

Sú špecifikované iba dva stupne škôl – základné a stredné. Budú určené cvičné či tzv. laboratórne aj materské školy? Čo kvalita budúcich učiteľov pre materské školy?