Skip to content

Kategória 2-05.03 Zrušiť bakalársky stupeň učiteľských programov a vytvoriť integrovaný program spojeného učiteľského štúdia končiaci získaním titulu magister Všetky podnety

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Zrušiť dvojstupňové (Bc. + Mgr.) učiteľské štúdium a definovať ho ako integrované jednostupňové štúdium učiteľského programu. TRVAŤ NA TOM!!! Výnimku by mohli tvoriť „prechody“ z neučiteľských programov (na Bc. stupni) na učiteľské – tým, že po neučiteľskom bakalárskom by sa úplné VŠ vzdelanie dokončilo učiteľské. V tomto prípade by však mala byť štandardná dĺžka predĺžená (napr. o 1 rok: 3+3).

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Žiadame sa osobitne zaoberať bakalárskym stupňom vysokých škôl pripravujúcich na povolanie učiteľov v materskej škole, kde nie je kvalifikačne bezcenný, naopak má zmysel.

Mar 21

Andrea

 • 21. 03. 2017
 • Andrea

Ako to bolo kedysi. Samozrejme, bakalár ako učiteľ ZŠ je nepotrebný.

Apr 15

Jozef

 • 15. 04. 2017
 • Jozef

Dobrý deň, neviem či sa myslí aj na majstrov odbornej prípravy, ktorá univerzita ich pripravuje aj v dennom štúdiu na toto povolanie, alebo ich naše školstvo nepotrebuje odborne pripraviť. Tiež je zaujímavé ako môže MOV ďalej byť odmeňovaný aby mohol adekvátne ohodnotený, keď nie je pre túto časť pedagogických zamestnancov žiadne adekvátne vzdelávanie. Možno sa na nich málo myslí a bude sa to hasiť, keď už skončia na týchto postoch tá MOV, ktorým postačila na túto pozíciu aj DPŠ. Chcete zrušiť bakalársky stupeň a čím chcete nahradiť vzdelanie pre nastupujúcich MOV, alebo najskôr im škola zaplatí 5 ročné vzdelanie a potom nastúpia na pozíciu. Skúste túto pozíciu obsadiť absolventom VŠ, ktorý bude mať aj druhý stupeň VŠ v danom študijnom programe. potom budeme počuť o kvalite učiteľského povolania ešte viac, veď už nebude na tejto pozícií Bc, ale Mgr. Ja si myslím, že je lepšie mať odborníka na správnom mieste aj keď bez druhého stupňa VŠ, ale ho treba aj dobre ohodnotiť tak ako, keby toto vzdelanie druhého stupňa mal.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Takáto požiadavka je vo všeobecnosti proti cieľu 2-05.04. Na VŠ môže byť pluralita, ale akreditácia nesmie klásť prekážky pre VŠ, ktoré sa rozhodnú pre iný model prípravy budúcich učiteľov.

Apr 23

Juraj

 • 23. 04. 2017
 • Juraj

Ano, podporujem.

Apr 24

Jana

 • 24. 04. 2017
 • Jana

Nesuhlasime, ze bakalarske diplomy su „prakticky bezcenne“. Ucitelia s takymto titulom sa mozu uplatnit v zahranici, prestupit na pribuzny odbor, no najma mozu dalej pokracovat v studiu v zahranici. Rozdelenim studia na bakalarske a magisterske sme harmonizovali nas system s ostatnymi statmi EU (tzv. bolonsky proces), co vyrazne ulahcuje studijne pobyty (napr. Erasmus), staze a vyskumne pobyty. Spojenim studia sa slovenskym studentom pedagogiky v europskom kontexte vyrazne zhorsia podmienky a bude to krok spat od harmonizacie a nasej ucasti na tzv. Europskom vysokoskolskom priestore. Studenti zaroven stratia moznost flexibility studia – napr. moznostou prestupu v ramci roznych aprobacii a pod.
Hlavnym problemom tohto opatrenia je, ze v skutocnosti neprinasa ziadnu hodnotu! Zaroven vsak prinesie niekolko rokov transformacneho procesu (t.j. chaosu na univerzitach s tzv. „dobiehajucimi“ studentmi, aky sme zazili pri nabehu na europsky system).

Apr 26

Marek

 • 26. 04. 2017
 • Marek

Zrušiť Bc aj v programe psychológia

Psychológ s ukončeným vzdelaním na I. stupni nie je odborne kvalifikovaný a zamestnateľný.

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Odporúčam nechať toto rozhodnutie na vysoké školy a ich proces akreditácia študijného programu. Zároveň toto opatrenie odporuje opatreniu 2-05.04.

Apr 27

Andrea

 • 27. 04. 2017
 • Andrea

V prípade materských škôl ponechať

May 03

Kinga

 • 03. 05. 2017
 • Kinga

Navrhujeme v prípade učiteľských študijných programov umožniť aj ich realizáciu ako integrované programy spojeného učiteľského štúdia končiace získaním titulu magister.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Nie je jasné, či sa bude tento návrh týkať aj vysokoškolskej prípravy učiteliek pre MŠ?

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

základných a stredných škôl:

celú kapitolu rozšíriť aj o prípravu učiteľov na materskej škole, prípadne zahrnúť aj prípravu budúcich "pracovníkov v jasliach" (keďže tu nie je presne definovaný ich názov)