Skip to content

Kategória 2-05.02 Sprísniť požiadavky na priebežný výkon študentov učiteľského štúdia Všetky podnety

Apr 26

rektor

  • 26. 04. 2017
  • rektor

Zo študentov učiteľského štúdia by sa nemala stať iná kategória študentov, špeciálne ak to nebude bonifikované iným spôsobom.

Apr 24

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

  • 24. 04. 2017
  • Akademický senát Prírodovedeckej fakulty

Vypustiť opatrenie 2-05.02 o požiadavkách na priebežný výkon študentov učiteľského štúdia. Zámer tohto opatrenia by sa mal uplatniť vo všetkých odboroch štúdia uplatňovaním vnútorného systému kvality podľa cieľa 5-01.

May 03

Kinga

  • 03. 05. 2017
  • Kinga

Navrhujeme vypustiť opatrenie 2-05.02 o požiadavkách na priebežný výkon študentov učiteľského štúdia. Zámer tohto opatrenia by sa mal uplatniť vo všetkých odboroch štúdia uplatňovaním vnútorného systému kvality podľa cieľa 5-01.