Skip to content

Kategória 2-04.06 Zabezpečiť systematickú podporu učiteľov a odborných pracovníkov ako členov tímu školy, členov multidisciplinárnych tímov VIMS PPI (pozri cieľ 1-04) a členov komunity Všetky podnety

Mar 20

Andrej

  • 20. 03. 2017
  • Andrej

Je potrebné uvažovať nad odborným zamestnancom - supervízorom pre pdg. zamestnancov. Túto službu by mohol poskytovať viacerým školám.

Apr 08

Martin

  • 08. 04. 2017
  • Martin

Súhlas, avšak nepovažujeme za potrebný vznik ďalších nadrezortných orgánov.