Skip to content

Kategória 2-04.03 Vytvoriť verejne dostupnú národnú databázu profilov učiteľov ako príkladov dobrej praxe pre využitie školami Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Zo znenia nám nie je celkom jasný ani samotný profil ani prospech z databázy profilov. Navrhujeme lepšie vysvetliť alebo vypustiť.

Apr 27

Darina

  • 27. 04. 2017
  • Darina

Bude zverejňovanie profilov na dobrovoľnej databáze? Aký bude obsah profilu? Aké informácie budú zverejňované?
Tento bod sa nám zdal veľmi nejasný a niektorí kolegovia vyjadrili obavy zo zverejňovania informácií o svojej osobe.

May 13

Danka

  • 13. 05. 2017
  • Danka

Čo by bolo súčasťou databázy profilu učiteľov? Kto by ju tvoril? Myšlienka nie je v dokumente dostatočne jasne odprezentovaná a vysvetlená.