Skip to content

Kategória 2-03.04 Zaviesť istú formu sabatikalu ako obdobia plateného voľna alebo zníženého úväzku učiteľa určeného na odborný rast Všetky podnety

May 15

Danka

 • 15. 05. 2017
 • Danka

Sabat je nutný hlavne pre ucitelov odbornych predmetov, aby sa na cas vratil do praxe a nove technologie zaviedli do skolskeho vyucovania. Bez znizenia platu samozrejme, lebo by neprezili, nebola by to ani minimalna mzda. Z pobytu b napisali odbornu pracu a zaskolili ostatnych kolegov, ak sa takto kolegovia budu kazdy rok striedat a navzajom sa skolit budu ich poznatky a vyucovanie stale aktualne.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

– zvážiť zavedenie sabatikalu (napr. v prípade každého siedmeho roka je potreba mať „v zásobe“ 14% učiteľov). Niektoré krajiny, ktoré sabatikal majú, priznávajú učiteľom nižšiu ročnú mieru platenej dovolenky.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Rozšíriť možnosť čerpania plateného obdobia na osobný a profesijný rast aj na učiteľov MŠ a ZUŠ. Zaviesť „tvorivé voľno“ v trvaní od 3 do 6 mesiacov (60 % mzdy) po odpracovaní určitého počtu rokov. Učitelia nepretržite pracujú s deťmi bez prestávky 3,5 – 6 hodín denne a riziko syndrómu vyhorenia je o to väčšie.
Vyplatiť sabatikal všetkým súčasným učiteľom pred dôchodkom, ktorým bol „upretý“ – nemohli si ho čerpať alebo umožniť skorší odchod do dôchodku, avšak za podmienky nezníženia výšky starobného dôchodku.

Apr 27

Tatiana

 • 27. 04. 2017
 • Tatiana

Tak ako je uvedené, „učiteľská profesia patrí k tým najviac stresujúcim“, „výskyt syndrómu vyhorenia je pomerne vysoký“. Osobitá je hlavne pozícia učiteľa informatických predmetov, ktorá kladie na učiteľa zvýšené a špecifické nároky na udržiavanie aktuálnosti výučby vo vzťahu k praxi. Preto by bolo riešením uvažovať okrem sabatikalu aj o možnosti odchodu do výsluhového dôchodku po odpracovaní určitej doby nepretržitej školskej praxe. Dôsledkom by bol tiež vytvorený možný priestor pre omladenie učiteľského stavu (cieľ 2-01).

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Dobré opatrenie, ale odporúčam ho preformulovať tak, aby to nebala len možnosť, ale povinnosť.

Apr 26

Valéria

 • 26. 04. 2017
 • Valéria

Obdobie plateného voľna pre učiteľa určeného na odborný rast je v našom školstve asi len vízia, nakoľko ťažko nájdete učiteľa, ktorý sa bude vzdelávať za polovičný plat a nebude mať z toho žiadny ďalší finančný benefit.
Učitelia sú najnáchylnejšie povolanie na vyhorenie. Odovzdávajú svoju životnú energiu novej generácii a nemajú možnosť nabrať nové sily.
PRETO: Ak sabatikal, tak na obdobie jedného školského roka za plnú náhradu mzdy. Učiteľ zregeneruje, "nabije si baterky" v osobnom a profesionálnom živote a s elánom nastúpi do ďalšej práce.
Na obdobie jedného školského roka je to preto, aby sme jednoznačne mohli zastúpiť takéhoto zamestnanca, nie striedať po niekoľkých mesiacoch.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Každému učiteľovi by malo prináležať tvorivé voľno (každých 7 rokov) na podporu odborného rastu a pod!!!

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Cieľ je iba v rovine utopistickej deklarácie, ak nebude dostatočne podporený ekonomicky, navrhujeme začať s konkrétnymi, realistickejšími cieľmi.

Apr 26

Ján

 • 26. 04. 2017
 • Ján

In medias res: Z vlastných skúseností viem, že DOBRÝ UČITEĽ JE DOBRÁ SKRATKA K DOBRÉMU POZNANIU a tak žiak bez zbytočných strát napreduje.
ZLÁ UČITEĽKA JE VEĽKÁ OBCHÁDZKA A BLUDISKO K ZLÉMU POZNANIU, lebo aj zaujímavý predmet dokáže sprotiviť. Nové učivo monotónne číta a nevie ho oživiť
vlastnými slovami. Keď som o to prosil v ZDŠ, mali ma za drzého. Na učňovke za aktívneho a súdružka profesorka si dala od mňa aj špeciálne poradiť.
Pozorne ma vypočula a potom postupovala presne podľa mojích pokynov a neustále sa striedavo pozerala na mňa, ja som jej prikyvoval. Učila nás technológiu
a podľa môjho návrhu sme začali v triede všetci komunikovať akoby na stavbe, kde sa stále sa niečo deje. Komplet celá trieda začala mať lepšie známky ! ...

V ZDŠ som išiel s niečím hodne dopredu. Matematiku som pomáhal starším. Fascinovala ma anatómia. Najskôr obrázky a cca od 9 rokov som začal
čítať zdravovedu. To bolo za čítanie, ale radšej som pátral po význame cudzích slov, než by som čítal rozprávky. Vytváral som si svoj špeciálny pohľad
na ľudí, na vzájomné vzťahy a všetko Kocúrkovo, ktoré nás obklopuje. Mal som 11 rokov, keď sa "prevalilo", že čítam zdravovedu. Ľudia k tomu popridávali,
že kazím aj starších a na tak mladý vek viem toho až moc. Doma všetky knihy schovávali. Využíval som tak jedinú možnosť, raz v týždni som chodil do
obecnej knižnice vymieňať rozprávky, ktoré som nečítal. Iba čas v knižnici som využíval na čítanie niečoho, o čom som sa nemohol s nikým ani poradiť.
Ako by sme nazvali taký krúžok, keď som v podstate nechodil do žiadného, ale takto som pátral po význame cudzích slov, aby som aspoň z časti pochopil
význam krátkeho textu. A začal som byť presvedčený, že ZDŠ v Predmieri a všetky obce, z ktorých deti do tej ZDŠ chodia by mali občas k sebe pozvať
psychológa s psychiatrom na besedu. Mám 57 rokov, projekt teda zostavujem cca 46 rokov ! Do SAV som 20. 3. 2017 písal podrobnejšie svoje predstavy.
Jedná sa o cca 6 144 ľudí, ktorých som mienil na spôsob "2-03.04" zatraktívniť prácu v ZDŠ, ale myslím si, že to zvládnete lepšie, než som si predstavoval.
Teraz je radosť byť žiakom ZDŠ ! Tým pádom som pre cca 6 144 po čase voľných ľudí vymyslel niečo iné potrebné. Nevidím problém vymyslieť užitočnú
robotu, veď chcem pomôcť znížiť nezamestnenosť na 0,n % ! Ste jeden rezort, mali by ste spolupracovať. Držím Vám všetkým palce !
Ak Vás môžem poprosiť, pošlite mi tento text na môj email.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Znížiť vyučovaciu povinnosť (úväzok) – ale všeobecne pri plnom úväzku za plný plat. Vrátiť sa aspoň k 19 hodinám týždenne zo začiatku 21. storočia. Ak preferujeme kvalitu vyučovania pri zachovaní psychického a fyzického zdravia učiteľov. A je to aj v záujme žiakov, aby nemali vyčerpaných učiteľov bez "iskry".

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Znížiť vyučovaciu povinnosť (úväzok) – ale všeobecne pri plnom úväzku za plný plat. Vrátiť sa aspoň k 19 hodinám týždenne zo začiatku 21. storočia.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Znížiť vyučovaciu povinnosť (úväzok) – ale všeobecne pri plnom úväzku za plný plat. Vrátiť sa aspoň k 19 hodinám týždenne zo začiatku 21. storočia.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

2-03.04 Zaviesť istú formu sabatikalu ako obdobia plateného voľna alebo zníženého úväzku učiteľa určeného na odborný rast, podporiť možnosti stáží učiteľov na iných školách, vo firmách alebo projektových tímoch mimo školy ( náväznosť na 2-09.04)
2-03.05 Upraviť pracovné právo pre pedagogických zamestnancov tak, aby umožnilo riešiť dôstojné a v záujme detí pôsobenie učiteľov vo vyššom veku.

Je nesporné, že vo veku okolo 60 rokov života sa už prejavujú mnohé faktory, ktoré komplikujú pôsobenie učiteľov v triedach. Vzhľadom na zvyšujúci vek odchodu do dôchodku je nutné tento problém, aj v záujme detí, riešiť. Cesty sú rôzne, od znižovania miery vyučovacej povinnosti, až po výsluhový dôchodok, ktorý považujeme za veľmi rozumné riešenie.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Znížiť vyučovaciu povinnosť (úväzok) – ale všeobecne pri plnom úväzku za plný plat. Vrátiť sa aspoň k 19 hodinám týždenne zo začiatku 21. storočia.

Apr 20

Tomáš

 • 20. 04. 2017
 • Tomáš

určite súhlasím s tým, že nech má na tento sabatický rok učiteľ nárok automaticky po uplynutí daného obdobia (napr.každý 7. rok), ale nemusí ho využiť a nech sa mu ponúknu školenia - vzdelávania, z ktorých si môže vybrať a ktoré potom počas tohto roka musí absolvovať

Apr 19

Mária

 • 19. 04. 2017
 • Mária

Len drobná poznámka k zaujímavému nápadu: 50 ani 70% platu slovenského učiteľa neuživí....

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

S daným je možné súhlasiť, sú školské systémy, kde sa tento prostriedok na psychohygienu, regeneráciu a osobný rozvoj veľmi osvedčili. V konečnom dôsledku ide o opatrenie v prospech žiaka....
Pri nízkom platovom ohodnotení však vyvstáva riziko, že učiteľ dané strávi vo vedľajšom pracovnom pomere, čo však nie vždy musí byť na škodu.

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Znížiť vyučovaciu povinnosť (úväzok) – ale všeobecne pri plnom úväzku za plný plat. Vrátiť sa aspoň k 19 hodinám týždenne zo začiatku 21. storočia.

Apr 13

Roman

 • 13. 04. 2017
 • Roman

Znížiť vyučovaciu povinnosť (úväzok) – ale všeobecne pri plnom úväzku za plný plat. Vrátiť sa aspoň k 19 hodinám týždenne zo začiatku 21. storočia.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- zaviesť platené voľno pri vzdelávaní aj pre učiteľky materských škôl alebo zaviesť „tvorivé voľno“ v trvaní od 3 do 6 mesiacov (60 % mzdy) po odpracovaní určitého počtu rokov pre materské školy. Učiteľky tu nepretržite pracujú s deťmi bez prestávky 3,5 – 6 hodín denne a riziko syndrómu vyhorenia je o to väčšie!!!

- navrhované čerpanie plateného obdobia zameraného na osobný a profesijný rast zaviesť aj pre materské školy. V súčasnosti je nevyhovujúce, ak sa napr. metodický deň zameraný na odborný rast realizuje pred alebo po pracovnej dobe učiteliek.

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Znížiť vyučovaciu povinnosť (úväzok) – ale všeobecne pri plnom úväzku za plný plat. Vrátiť sa aspoň k 19 hodinám týždenne zo začiatku 21. storočia.

Apr 05

Bohdan

 • 05. 04. 2017
 • Bohdan

Znížiť vyučovaciu povinnosť (úväzok) – ale všeobecne pri plnom úväzku za plný plat. Vrátiť sa aspoň k 19 hodinám týždenne zo začiatku 21. storočia.

Apr 04

Viera

 • 04. 04. 2017
 • Viera

Veľmi zaujímavý nápad a pre učiteľa lákavý. V celom dokumente je to konečne návrh smerom k zlepšeniu práce učiteľa. Prináša však dosť otázok. Ako škola zabezpečí prípadnú neprítomnosť učiteľa? Práca učiteľa je nie rok, ale viac rokov s tou istou triedou. Výpadok niekoľko mesiacov môže spôsobiť problém škole, žiakom....
Syndróm vyhorenia je ale realita a treba ho riešiť. Mňa zaujala možnosť zníženého úväzku. Po nejakú dobu má učiteľ priestor na psychohygienu a odborný rast. Zároveň sa môže vzdelávať bez toho, aby chýbal na vyučovaní. Čo je pre žiakov nežiaduce. Tento systém však treba podrobne prepracovať, aby sa nestalo, že učiteľ má síce voľný jeden deň v týždni, ale školenie, ktoré si vybral je inokedy.

Apr 02

Natália

 • 02. 04. 2017
 • Natália

Považujem za totálne chrapúnstvo, zobrať platnosť kreditov učiteľom po určitej dobe!!!!!!!!!!! Ďalšie dehonestujúci návrh!!! To učiteľ po 7 rokov osprostie??????? Alebo zabudne obsah svojho štúdia? Vy si fakt myslíte, vážení navrhovatelia, že učiteľ je retardovaný? A ponižujete tak aj tých, ktorí dané štúdium pripravili a ktorí ho viedli... Rozumiem, už máte teraz pripravené, kam do akých inštitúcií pôjdu peniaze na ďalšie vzdelávanie...aby sa mali dobre len Vaši prisluhovači a Vám blízki ľudia...zase len prelievanie financií..ako je aj v prípade navrhovaných nových "inštitúcií" a výskumov - viď. sociologický výskum v istej časti dokumentu.

Podporujem zavedenie sabatikalu... jedna z mála normálnych vecí, ktorá je v tomto dokumente.

Mar 22

Lucia

 • 22. 03. 2017
 • Lucia

Nezabudnúť, že aj iní pedagógovia ako učitelia, potrebujú obdobie plateného voľna na svoj odborný a osobný rast. Nie je možné aby sa ministerstvo školstva diskriminovalo iné pedagogické povolania.

Mar 21

Andrea

 • 21. 03. 2017
 • Andrea

Toto by určite inovatívni učitelia privítali. A prinieslo by to do nášho školstva nové nápady, hlavne pri medzinárodných výmenných pobytoch.