Skip to content

Kategória 2-03.02 Poskytovať školám dostatok finančných prostriedkov na to, aby mohli zamestnávať technický personál na správu IKT Všetky podnety

Apr 26

Martin

  • 26. 04. 2017
  • Martin

Dobré opatrenie. Realizácia bude úspešná a kvalita IKT v školách sa bude zlepšovať, ak plat správcu IKT v škole bude blízky platu správcu IKT vo firemnej praxi.

Apr 24

Priska

  • 24. 04. 2017
  • Priska

Je to nevyhnutné!!!!

Apr 19

Ľuboš

  • 19. 04. 2017
  • Ľuboš

Na školách zaviesť z radov učiteľov - zamestnancov danej školy platenú funkciu správca IKT, ktorý by mal započítaný znížený pedagogický úväzok napr. o 2-3 hodiny týždenne tak ako to má napr. výchovný poradca. V dnešnej dobe je už tej techniky na školách naozaj veľa - počítače, tlačiarne, skenery dataprojektory, interaktívne tabule, inštalácia softvéru, údržba počítačov a počítačovej siete školy a je už nutné mať takéhoto správcu IKT, ale aj ho finančne zadefinovať a ohodnotiť.
Možno to riešiť napríklad cez učiteľov informatiky či techniky ktorý najviac pracujú s prostriedkami IKT a nie nejakým externým servisom či starosťou domáceho učiteľa o IKT ale s "ohodnotením pán boh zaplať".