Skip to content

Kategória 2-02.06 Vyhodnocovať atraktívnosť učiteľského povolania podľa stanovených kritérií Všetky podnety

Mar 26

Ján

  • 26. 03. 2017
  • Ján

Jedným z kritérií musí byť školský predmet a opatrenia musia prispievať k zvýšeniu atraktívnosti štúdia učiteľstva tých predmetov, v ktorých máme nedostatok kvalitných učiteľov.
(Na učiteľstvo informatiky nezískame nikoho, kým budú zarábať tretinu platu informatikov.)

Apr 05

Alena

  • 05. 04. 2017
  • Alena

Navrhujem aby učitelia prírodovedných, technických a odborných predmetov mali nižší úväzok pri tom istom finančnom ohodnotení. ( viď. zahraničie)

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

je to vlastne návrat ku centrálne riadenému systému, ignorujúc skutočnosť, že škola je miesto, kde sa kvalita učiteľa prejavuje.