Skip to content

Kategória 2-02.05 Aktívne pôsobiť pri prezentácii a oceňovaní učiteľského povolania Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Rozumieme úmyslu popularizovať profesiu vo verejnosti, v učiteľskej obci však tieto ocenenia a súťaže nebudú prijímané s primeraným rešpektom, kým nedôjde k reálnemu zatraktívneniu profesie.
Negatívne verejné vyjadrenia niektorých vrcholových či regionálnych politikov na adresu učiteľov dávajú verejnosti oveľa významnejší signál než ocenenia učiteľov pri príležitosti sviatkov či príhovory ministra pri príležitosti začiatku alebo ukončenia školského roka. Komunikačný odbor MŠVVaŠ SR a hlavne minister školstva by mali prebrať hlavnú zodpovednosť za reagovanie na hanlivé, populistické a zavádzajúce vyjadrenia na adresu pedagogických a odborných zamestnancov a za vyvracanie dezinformácii o ich profesii vo verejnom priestore.

Mar 22

Lucia

 • 22. 03. 2017
 • Lucia

Pri prezentácii pedagogického povolania je potrebné nezabúdať aj na iné kategórie pedagogických zamestnancov. Nemôže dochádzať k diskriminácii iných neučiteľských pedagogických povolaní.

Apr 26

Gábor

 • 26. 04. 2017
 • Gábor

Aktívnu prezentáciu a oceňovanie učiteľského povolania myslieť a realizovať s plnou vážnosťou a úprimne. V súčasnosti sa deje práve opak – aj zo strany samotnej vlády SR!!!

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- nezabúdať, že učitelia (a odborní zamestnanci) nie sú iba v základných, stredných a vysokých školách, ale aj v materských školách a ďalších školských zariadeniach. Zvyšovanie spoločenského statusu si zaslúžia aj títo učitelia, ktorých spoločnosť odsúva na okraj záujmu.

Apr 25

Lucia

 • 25. 04. 2017
 • Lucia

Navrhujeme opatrenie v cieli Profesia učiteľa zrovnoprávniť postavenie učiteliek MŠ s učiteľmi na iných stupňoch škôl a požadovať vysokoškolské vzdelanie najmenej v bakalárskom stupni.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Nezabúdať, že učitelia (a odborní zamestnanci) nie sú iba v základných, stredných a vysokých školách, ale aj v materských školách a ďalších školských zariadeniach. Zvyšovanie spoločenského statusu si zaslúžia aj títo učitelia, ktorých spoločnosť odsúva na okraj záujmu.