Skip to content

Kategória 2-02.04 Zaviesť ďalšie nefinančné benefity pre učiteľov Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: Vymedziť naozaj účinné benefity na zatraktívnenie profesie, tie, ktoré sú v opatrení uvedené, sú čiastočne použité z minulosti, pričom niektoré z nich sú zjavne pre zatraktívnenie povolania neúčinné (preventívne prehliadky, očkovania proti chrípke, bezplatný vstup do múzeí a galérií), iné sa bohužiaľ nikdy nepraktizovali (kúpeľné pobyty). Zavedenie vlakov zadarmo pre učiteľov pri ceste do a z práce považujeme tak trocha za populistický návrh, byty pre učiteľov v potrebnom rozsahu (najmä v Bratislave a Košiciach) zataľ za nesplniteľný sľub. Navrhujeme inšpirovať sa v iných rezortoch štátnej správy (napr. preplácanie celej mzdy počas PN, vzdelávacie pobyty v zahraničí, znižovanie úväzku starším učiteľom, skorší odchod do dôchodku). Osobitne riešiť stravovanie zamestnancov školstva, aby neboli donútení stravovať sa celoživotne v školskej jedálni.

Apr 20

Daniela

 • 20. 04. 2017
 • Daniela

K benefitom učiteľov by malo patriť aj preplácanie pomôcok, ktoré si učiteľ veľakrát kupuje a zadováži z vlastných zdrojov. Ide o pomôcky, ktoré sú často nevyhnutné na zefektívnenie vyučovacieho procesu.

Mar 19

Andrea

 • 19. 03. 2017
 • Andrea

Pre náročnosť učiteľského povolania navrhujem poskytnúť pedagógom pravidelné, min. 2 týždenné liečebné pobyty 1x do roka, bezplatné cestovanie vlakom po celom Slovensku, skorší dôchodkový vek - 50 r., poskytnutie stravných lístkov.

Mar 16

Monika

 • 16. 03. 2017
 • Monika

Vôbec nesúhlasím s benefitmi ako sú vlaky či vstupy do múzeí a galérií a pod. Kam nás to dostáva, do akej pozície na verejnosti? Na jednej strane hovoríte, že chcete zvýšiť status učiteľa v spoločnosti a na druhej strane ukazujete, že nemáme ani na vstup do galérie či cestu do práce? Zvýšte platy tak, aby sme mali aj na cestu do práce a na kultúru. Nerobte z nás opäť na verejnosti chudákov. Jedine čo to vyvolá budú negatívne reakcie ľudí, a nie zvýšenie nášho postavenia a skutočnej vážnosti nášho povolania.

Apr 02

Marek

 • 02. 04. 2017
 • Marek

Osobne si myslím, že zavádzanie nefinančných benefitov nie aj až tak potrebné. V prvom rade treba učiteľov dostatočne finančne ohodnotiť, a nie zaťažovať rozpočet aj vynaloženými prostriedkami na nefinančné benefity. Ak zvýšite platy učiteľov, posilníte pozíciu učiteľa vo vzťahu k verejnosti, jeho status, ako to bolo kedysi, tak to bude najväčším úspechom. Ako učiteľ VŠ, by som bol rád v spoločnosti vnímaní s určitým spoločenským statusom, keď už mam 3 tituly, a nechcem mať vlaky zadarmo, my nie sme nižšia sociálna vrstva, ale chceme mať seriózne finančné ohodnotenie a veľmi rád si, potom lístok na vlak, do kina, divadla, kúpim, ako ktorýkoľvek druhý občan s hrdosťou, lebo budem vedieť, že na to mám.

Apr 26

rektor

 • 26. 04. 2017
 • rektor

Cieľ je iba v rovine utopistickej deklarácie, ak nebude dostatočne podporený ekonomicky, navrhujeme začať s konkrétnymi, realistickejšími cieľmi.

Mar 24

Vlasta

 • 24. 03. 2017
 • Vlasta

Pokiaľ viem zdravotné preventívne prehliadky sú už zadarmo, nemusíte ich dotovať!!! Zvýšte učiteľom platy na úroveň ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí a nemusíte riešiť iné nefinančné benefity. Robíte z nás chudákov!

Apr 27

Jozef

 • 27. 04. 2017
 • Jozef

doplniť zvýšenú a zvýhodnenú pravidelnú zdravotnú starostlivosť o kvalitu hlasového prejavu učiteľa - hlasového profesionála: zuby, hlasivky, sluch, prípadne dýchacie orgány

do vysokoškolskej prípravy pedagógov zaviesť povinnú hlasovú prípravu (podobnú ako majú herci a speváci) - práca s hlasom, starostlivosť o hlas, reč tela, .....

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- preventívne prehliadky, očkovanie proti chrípke či bezplatný vstup do múzeí a galérií nepovažujem za benefity, ktoré by boli ocenením učiteľskej profesie. Uvedené benefity nepomôžu k zvýšeniu životnej úrovne učiteľa.

Apr 19

Mária

 • 19. 04. 2017
 • Mária

Odporúčam doplniť fiancovanie( zvýšenej zdravotnej starostlivosti o orgány tvorby reči: zuby (príspevok, resp. zľava), hrdlo, hlasivky a sluch - pravidelné ORL vyšetrenia na náklady zamestnávateľa, oči (finančný príspevok na okuliare) , finančné zvýhodnenie pri nákupe výpočtovej techniky a kníh .
Za nevyhnutné považujem zaviesť do prípravy učiteľov povinný predmet Práca s hlasom a starostlivosť o hlas (učitelia sú hlasoví profesionáli), u učiteľov praxi aj pravidelnú spoluprácu s logopédom na náklady zamestnávateľa

Mar 17

Natália

 • 17. 03. 2017
 • Natália

Ponižujúci návrh pre učiteľov!!!!!!!!!! Človek s vysokoškolským vzdelaním predsa nemôže mať problém zaplatiť si cestu vlakom, vstup do múzea či kúpele... Ale u nás s tým problém má... v tom prípade navrhujem aj príspevok (finančný) na oblečenie (aj oblečením predsa vychovávame žiakov), na hygienické potreby (aby sme žiakom voňali - skúste učiť v osobitných školách, v školách s rôznymi komunitami - budeme ich učiť hygienickým návykom), príspevok na obuv - prezúvky, naučíme ich aj prezúvaniu sa v škole, ...dalo by sa toho navrhnúť viacej! Treba len porozmýšľať...a výška príspevkov bude napokon taká vysoká, že nebudú učitelia žiadať zvýšenie platov :) PONIŽUJÚCI NÁVRH!!!!!!! Opakujem

May 10

kolektív zamestnancov Spojenej školy

 • 10. 05. 2017
 • kolektív zamestnancov Spojenej školy

Po 25 rokoch odpracovaných v školstve zabezpečiť každému učiteľovi v čase letných prázdnin v rámci dovolenky rehabilitačný klimatizačný pobyt v kúpeľoch - na rehabilitáciu hlasiviek ( aspoň 1 x za dva roky) . Hlasivky sú náš pracovný nástroj ktorý ja po 25 rokoch učiteľskej práce značne opotrebovaný.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

Nahradiť cieľom:
Cieľ 2-09 Starostlivosť o udržateľnosť a zvyšovanie profesného štandardu učiteľa
2-09.01 Vytvoriť systém špecifickej zdravotnej a psychologickej podpory učiteľov, reflektujúcej charakter ich práce
2-09.02 Vytvoriť systém pravidelnej zdravotnej starostlivosti o kvalitu hlasového prejavu učiteľa - hlasového profesionála: zuby, hlasivky, sluch, prípadne dýchacie orgány.
2-09.03 Zaviesť systém externých supervízorov/mentorov, učiteľov s vysokým profesným štandardom, ktorí na výzvu riaditeľa budú určitý čas poskytovať konkrétnemu učiteľovi alebo skupine učiteľov odbornú, metodickú aj pedagogickú pomoc priamo vo vyučovacom procese.
2-09.04 Zaviesť systém externých mediátorov, ktorí pomôžu škole riešiť vzťahové problémy, prípadne budú pôsobiť ako konzultanti pri problémoch v kultúre školy.
2-09.04 Zaviesť systém externých suplujúcich učiteľov, ktorí zabezpečia kvalitné odborné vzdelávanie počas dlhodobých PN učiteľov, sabatilov, stáží, ….
2-09.05 Zaviesť systém externých supervízorov/mentorov, riaditeľov s vysokým profesným štandardom, ktorí na výzvu rady školy budú určitý čas poskytovať vedeniu školy odbornú pomoc priamo pri riešení problémov alebo na výzvu riaditeľa poskytnú riaditeľovi konzultácie.

Apr 20

Jana

 • 20. 04. 2017
 • Jana

Primarne je potrebne zabezpecit ucitelovi dostojnu zivotnu uroven prostrednictvom zodpovedajuceho financneho ohodnotenia. Vlaky zadarmo a stimuly v oblasti byvania maju v spolocnosti negativnu konotaciu a dostojnost/reputaciu ucitelov este zhorsia. Dotovana zdravotna starostlivost ma opodstatnenie, nakolko ucitel je v kolektive deti vystaveny vacsiemu mnozstvu patogenov, ako aj neustalemu stresu.

Apr 25

Jozef

 • 25. 04. 2017
 • Jozef

V celej kapitole sa implicitne nesie potreba vysokej kvality učiteľov a primeraného ocenenia ich kvalitnej práce. Návrhy však nereflektujú, že vysoký profesný štandard učiteľa sa nedá dosiahnuť rýchlo a ani kampaňovito. Nie je to replikovateľná pracovná sila ( podobne ako lekári, umelci, vedci,…) Z tohto pohľadu uvedenie niektorých príkladov má úplne zlú paradigmu. To nie sú benefity, ale udržiavacie investície do existujúcej kvalitnej pracovnej sily. ( pozri 2-02.09) Toto vnímanie nie je len formálne. Výrazne to ovplyvňuje verejnú mienku ktorá je predpokladom reálneho statusu učiteľa.( Prečo by mal mať učiteľ benefity a výhody iné ako ostatní zamestnanci?! Dajte mu to, čo potrebuje aby mohol kvalitne učiť a netraumatizoval naše deti.)

Apr 20

Tomáš

 • 20. 04. 2017
 • Tomáš

neviem, či to patrí sem, ale určite by mal mať učiteľ možnosť vybrať si dovolenku dopredu, resp. spätne, v prípade, že počas leta mení svoje učiteľské pôsobisko - asi to súvisí aj s bodom

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Preventívne prehliadky sú aj tak bezplatné, očkovanie je často zbytočné a na kúpeľné pobyty bude riaditeľ púšťať len niektorých učiteľov – zasa možná forma bossingu (tak ako teraz má učiteľ možnosť zo zákona týždeň sa vzdelávať počas pracovného času – niektorí to môžu využiť zakaždým a iní len čerpať dovolenku alebo náhradné voľno)

Apr 18

Adriana

 • 18. 04. 2017
 • Adriana

S týmto je možné súhlasiť. Podotýkam, že mnohí učitelia majú tzv. ITIC, ktorý však poskytuje málo benefitov. Myslím si, že práve napr. cez tento projekt je možné nabaliť viac benefitov.

Mar 26

Ľuba

 • 26. 03. 2017
 • Ľuba

- Ak by mali byť benefity finančne zabezpečené zvýšenými nárokmi na štátny rozpočet, tak len pre učiteľov štátnych škôl, o benefity pre učiteľov neštátnych škôl nech sa starajú zriaďovatelia týchto škôl (cirkvi, súkromné osoby).
- A na čo sa bude používať sociálny fond? Žasla som, keď som na stránke školského odborového zväzu pri výklade zákona o SF našla použitie SF okrem iného aj na kadernícke služby. Keď sa prestane SF používať na to, na čo sa môže, lebo učitelia budú mať na to nárok mimo SF, na aké ďalšie "roztopaše" okrem úpravy frizúr učiteľov sa budú môcť prostriedky zo SF používať?
- Učitelia majú už teraz zaplatené vysoko nadštandardné 8-týždňové ničnerobenie. Ak sa učitelia nedokážu zregenerovať za 6 týždňov plateného neprerušovaného voľna v lete, nech ma nikto nepresviedča, že osobitný relaxačno-kúpeľný časovo kratší benefit potrebujú, lebo len ten im pomôže. Návrh na benefit na dvoj a viac týždňové takéto pobyty bez zdravotnej indikácie na kúpeľnú liečbu nárokovateľnú zo zdravotného poistenia "smrdí" latentným návrhom na pridanie týchto ďalších týždňov k súčasným 8-im týždňom dovolenky, lebo v opatrení sa nenavrhuje využitie tohto benefitu len v rámci dovolenky. Nefinančný benefit by tiež mal znamenať, že učiteľ by ho mal dostať formou poukazu od zamestnávateľa a len do zariadenia a v rozsahu a kvalite ubytovacích a stravovacích služieb určených ministerstvom školstva. Takto by sa to malo UZÁKONIŤ (len v rámci dovolenky a na poukaz), keď už sa bez diskusie napísalo, že benefity v zákone budú, hoci to ešte nikto neschválil a už vôbec nie náš zákonodarný orgán.

Mar 22

Zuzana

 • 22. 03. 2017
 • Zuzana

doplnenie aj autobusov zadarmo pre učiteľov pri ceste do práce a z práce (cestovanie za prácou v miestach, kde nie sú vlakové spojenia)

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Prečo len vlakové spojenie a nie aj autobusové – diskriminačné, tam kde nie sú vlaky.

Mar 17

Gabriela

 • 17. 03. 2017
 • Gabriela

Medzi ďalšie nefinančné benefity zaviesť nadštandardné diagnosticko-preventívne prehliadky, dvoj a viactýždňové relaxačné pobyty.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Preventívne prehliadky, očkovanie proti chrípke či bezplatný vstup do múzeí a galérií nepovažujeme za dostatočné benefity, ktoré by boli ocenením učiteľskej profesie. Uvedené benefity nepomôžu k zvýšeniu životnej úrovne učiteľa.
Navrhujeme preplácať internetové pripojenie v učiteľskej domácnosti. Toto využije určite každý učiteľ.
Zásadne nesúhlasíme s pojmom a terminológiou: "ďalšie benefity". Povolanie učiteľa je tak náročné, že je potrebná reprodukcia pracovnej sily formou .... napr. zvýšenej zdravotnej starostlivosti a ďalšími opatreniami. Vzhľadom na extrémne vysokú náročnosť psychickú, emočnú, fyzickú práce pedagóga navrhujeme možnosť zníženia veku odchodu na starobný dôchodok, zavedenie výsluhového dôchodku, zníženie úväzku od určitého fyzického veku.