Skip to content

Kategória 2-02.02 Riešiť osobitne zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov Všetky podnety

Apr 02

Ružena

 • 02. 04. 2017
 • Ružena

Ak platová stupnica učiteľov končí v 32 rokoch, mohol by nasledovať výsluhový dôchodok pre učiteľov, ako pri iných profesiách.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Nesúhlasíme s uprednostňovaním jednej vekovej kategórie pedagógov nad druhou. Tí učitelia, čo doteraz znášali všetky zmeny a držali v školstvo aspoň na tej úrovni, čo je, si nezaslúžia finančné ocenenie? Akákoľvek zmena tohto druhu, len poštve učiteľov proti sebe. Treba vymyslieť mechanizmus, ktorý bude spravodlivý ku všetkým. Viac ocenení by mali byť tí, ktorí robia veci lepšie, navyše, budujú imidž školy a pod.

Mar 21

Andrea

 • 21. 03. 2017
 • Andrea

A zabudne sa na učiteľov s 32 ročnou praxou, ktorí už "tabuľkovo" nemajú kam rásť až do dôchodku?

Apr 25

Katarína

 • 25. 04. 2017
 • Katarína

Námietky: osobitná pozornosť venovaná zvyšovaniu platov začínajúcich pedagogických zamestnancov
Odôvodnenie: predlžovanie veku odchodu do starobného dôchodku a teda potreba úpravy tabuľky aj pre pedagogických zamestnancov po 32 rokoch pedagogickej praxe

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- plán zvyšovania platov pedagógov je nemotivujúci pre mladých začínajúcich učiteľov materských škôl (absolventov strednej pedagogickej školy s maturitou), keďže je zameraný iba pre vysokoškolsky vzdelaných.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Tento postup je jednoznačne správny. Jedným z riešení by bolo preradenie začínajúcich učiteľov do vyššej platovej triedy.

May 12

ŠPÚ

 • 12. 05. 2017
 • ŠPÚ

Riešiť osobitne nielen zvyšovanie platov začínajúcich učiteľov, ale taktiež platové tarify pedagogických zamestnancov nekončiť pri praxi 32 rokov.