Skip to content

Kategória 2-02.01 Pripraviť plán zvyšovania platov pedagógov (učiteľov a odborných zamestnancov) do konca roku 2017. Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: SKU zotrváva pri riešení platovej otázky na požiadavkách zo spoločnej výzvy odborového zväzu a dvanástich partnerských organizácií z januára 2013, podľa ktorej mal priemerný plat PZ a OZ dosiahnuť 1,2 -1,6 násobok priemernej mzdy v NH v roku 2016. Za minimalistickú požiadavku preto považujeme dosiahnuť tento stav do roku 2020. Porovnanie priemernej mzdy PZ a OZ ako násobok priemernej mzdy v NH považujeme za ľahko overiteľné a kontrolovateľné. Ako alternatívu navrhujeme riadiť sa štatistikou Eurydice, nie OECD. Eurydice hodnotí ekonomické možnosti krajiny - plat ako podiel na HDP na obyvateľa. Hodnotenie vychádza každoročne, je možné ho považovať za objektívne (EK). Formulácie "čo najviac priblížili v 2022" a "rýchlejšie ako ostatným" považujeme za nepresné a neurčité a požadujeme túto časť preformulovať. Toto opatrenie považujeme za prioritu a nesúhlasíme s dĺžkou jeho časového rozloženia. Súčasný stav školstva a výsledky žiakov ukazujú, že je nevyhnutné zásadné zmeny zaradiť do akčného plánu 2018/19. Tempo nárastu podľa PVV je nepostačujúce na potrebné dosiahnutie zmien.
OECD napr naposledy porovnávalo platy v roku 2014, metodika bola vždy sporná, navyše priemer v kategórii VŠ- vzdelaných veľmi znižuje práve veľká skupina učiteľov. Štatistika Eurydice navyše vypovedá aj o atraktivite povolania a hovorí o "nárokovateľnom plate".
Do priemerných platov na Slovensku sa, na rozdiel od ostatných krajín, zahŕňa aj mzda riaditeľov a ostatných vedúcich zamestnancov (napriek tomu, že v medzinárodných štatistikách sa vykazujú ako dve samostatné skupiny. Môže tým dôjsť k skresleniu reálnych výšky priemernej mzdy. Požadujeme preto zmeniť metodiku uvádzania priemernej mzdy CVTI (ŠIOV) tak, aby tieto dve skupiny boli vo výkazoch oddelené.

Mar 20

Zuzana

 • 20. 03. 2017
 • Zuzana

Dobrý deň. Ja som tiež za vysluhový dôchodok. Stále rozprávame len o zvyšovaní platov, ale o nejakej záruke do budúcna pre učiteľa, aj napr. v podobe vysluhového dôchodku sa nehovorí.Nemuselo by to byť ako niektorí ,čo odchádzajú po dvadsiatich rokoch , ale aspoň päť rokov pred dôchodkom. Možno by to bola aj motivácia pre mladých pedagógov, aby ostali v školstve.Pri našej psychicky náročnej práci by to bolo zadosťučinenie.

Apr 06

anna

 • 06. 04. 2017
 • anna

Konečne zohladniť psychicky náročnú prácu učiteľa a umožniť odchod do dôchodku skôr ... výsluhový dôchodok (policajtom a vojakom pridať nejaký rok neskôr a učiteľom odrátať, umožniť výsluhový dôchodok). Nepozerajme sa len na kritiku verejnosti, ale pozerajme na dnešné deti a mládež. Často ich nezvládajú vlastní rodičia. Alebo na nich nemajú čas

Apr 03

Iveta

 • 03. 04. 2017
 • Iveta

V prvom rade ponechajme úctu k učiteľskému povolaniu. Ako si môže spoločnosť vážiť učiteľa, ked jeho postavenie znevažujú samotní vládni predstavitelia? Táto profesia je veľmi psychicky náročná. Som za výsluhový dôchodok, lebo učiteľ je opotrebovaný, pracuje celý život s deťmi a často si s vlastnými deťmi nevedia dať rady samotní rodičia. Dehonestujúci je aj fakt, že po 32 odpracovaných rokoch nerastie učiteľovi plat - diskriminácia.

Apr 27

Blanka

 • 27. 04. 2017
 • Blanka

"Plán zvyšovania platov pedagógov bude pripravený na 10 rokov tak, aby sa v roku 2022 čo najviac priblížili a v cieľovom roku 2027 dosahovali priemer OECD, t. j. 80 % vtedajšieho priemerného platu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním na Slovensku..." Cieľ je nemotivačný, nedostatočný, neambiciózny, neatraktívny. Ak sa dôsledne pozrieme na to, čo všetko sa od učiteľa požaduje, aké nároky naň sa kladú, nerozumiem hranici 80 %, požiadavka 100 % je minimálny cieľ, lebo stále hovoríme o priemernom plate zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním na Slovensku.

Mar 16

Darina

 • 16. 03. 2017
 • Darina

Vysoká náročnosť vykonávania učiteľského povolania by mala byť dôvodom na zavedenie výsluhového dôchodku učiteľov.

Apr 26

Katarína

 • 26. 04. 2017
 • Katarína

Prečo sa tabuľkové platové postupy zastavia 10 rokov pred odchodom do dôchodku? Zdvihol sa vek odchodu do dôchodku, ale platové postupy zaspali dobu.
Alebo zaspali na vavrínoch? Voľakedy plat narastal až po dôchodok.

Mar 19

Natália

 • 19. 03. 2017
 • Natália

Platy pedagógov sú výsmechom spoločnosti...ale to nepíšem nič nové...a podľa čítania návrhu tejto reformy aj ďalej budú... skutočne ale je potrebné riešiť aj odchod učiteľov do dôchodku...pri nárokoch na pozíciu učiteľa nie je možné, aby odchádzal do dôchodku neskoro po 60.-tke...uvedomte si opotrebovanosť učiteľa po psychickej stránke....žiaci nechcú navyše starých učiteľov, žiaci potrebujú partnera a priateľa v jednej osobe, čo starí učitelia skutočne po rokoch praxe nezvládajú nech by akokoľvek chceli... Vy, ľudia od ministerských stolov, to nechápete...skúste si prísť odučiť pár rokov do školy. Napr. aj Vy, p. minister, nakoľko ste sa od stola ministerstva nepohli už 25 rokov...

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Zvyšovanie platov až v horizonte 10 rokov je výsmech, zvyšovať plat aj starším učiteľom – v tejto profesii sa vekom profesionalita zvyšuje – nárast každoročne o 1 percento až do dôchodku.

Apr 25

Alžbeta

 • 25. 04. 2017
 • Alžbeta

Dosiahnutie 80 percent priemerného platu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním AŽ v roku 2027 považujeme za neprimerane dlhý čas a mimoriadne demotivujúci činiteľ. Navrhujeme skrátiť tento čas na maximálne 5 rokov.

Apr 20

Jana

 • 20. 04. 2017
 • Jana

Dosiahnutie 80 % priemerného platu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním AŽ v roku 2027 považujeme za neprimerane dlhý čas a mimoriadne demotivujúci činiteľ. Tymto opatrenim odradite dalsich uchadzacov o studium pedagogiky a sposobite este vacsi odliv absolventov do inych profesii a do zahranicia. Opatrenie nie je postacujuce na zvysenie atraktivnosti ucitelskeho povolania, prave naopak, opat dava signal, ze napriek tomu, ze krajina ekonomicky prosperuje, vzdelavanie opat nie je prioritou.
Navrhujeme skrátiť tento čas na maximálne 5 rokov.

Apr 26

Martin

 • 26. 04. 2017
 • Martin

Opatrenie obsahuje (fiktívny) predpoklad, že v roku 2027 bude priemerný plat učiteľa na Slovensku rovnaký ako priemerný plat učiteľa v OECD, a to bude 80 % priemerného platu zamestnanca s VŠ vzdelaním na Slovensku. Odporúčam uviesť konkétnejšie porovnanie (hodnotu). Prečo by mal byť priemerný plat učiteľa (len) 80 % priemerného platu zamestnanca s VŠ vzdelaním?

Apr 13

Marcela

 • 13. 04. 2017
 • Marcela

Dosiahnutie 80 percent priemerného platu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním AŽ v roku 2027 považujem za neprimerane dlhý čas a mimoriadne demotivujúci činiteľ. Navrhujem skrátiť tento čas na maximálne 5 rokov.

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Dosiahnutie 80 percent priemerného platu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním AŽ v roku 2027 považujem za neprimerane dlhý čas a mimoriadne demotivujúci činiteľ. Navrhujeme skrátiť tento čas na maximálne 5 rokov.

Apr 05

Bohdan

 • 05. 04. 2017
 • Bohdan

Dosiahnutie 80 percent priemerného platu zamestanca s vysokoškolským vzdelaním AŽ v roku 2027 považujeme za neprimerane dlhý čas
a mimoriadne DEMOTIVUJÚCI činiteľ. Navrhujeme skrátiť tento čas na maximálne 5 rokov.

Apr 14

Martin

 • 14. 04. 2017
 • Martin

Dosiahnutie 80 percent priemerného platu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním AŽ v roku 2027 považujeme za neprimerane dlhý čas a mimoriadne demotivujúci činiteľ. Navrhujeme skrátiť tento čas na maximálne 5 rokov.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- v návrhu sa spomína iba zvyšovanie platov pedagógov s vysokoškolským vzdelaním. Autori zabúdajú na pedagógov v materských školách, kde v súčasnosti v prevažnej miere pracujú učiteľky so stredoškolským vzdelaním a vykonávajú rovnakú prácu ako učiteľky s vysokoškolským vzdelaním, sú teda na rovnakej pracovnej pozícii. Rozdiel je však v platovom ohodnotení – od 7.PT = nástupný plat pedagógov so SŠ až po 12.PT = iba pedagógovia s VŠ a s 2.atestáciou.
- výšku tarifných platov neurčovať podľa regiónov

Apr 25

Ľudmila

 • 25. 04. 2017
 • Ľudmila

Dosiahnutie 80 percent priemerného platu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním AŽ v roku 2027 považujeme za neprimerane dlhý čas a mimoriadne demotivujúci činiteľ. Navrhujeme skrátiť tento čas na maximálne 5 rokov.

Apr 23

Alžbeta

 • 23. 04. 2017
 • Alžbeta

Dosiahnutie 80 percent priemerného platu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním AŽ v roku 2027 považujeme za neprimerane dlhý čas a mimoriadne demotivujúci činiteľ. Navrhujeme skrátiť tento čas na maximálne 5 rokov.

Apr 20

Zuzana

 • 20. 04. 2017
 • Zuzana

Dosiahnutie 80 percent priemerného platu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním AŽ v roku 2027 považujeme za neprimerane dlhý čas a mimoriadne demotivujúci činiteľ. Navrhujeme skrátiť tento čas na maximálne 5 rokov.

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Je potrebné konkretizovať čísla, o ktoré sa budú platy zvyšovať. V prípade, že nárast v rámci OECD bude vyšší ako je plán nášho ministerstva, čiže vznikne predpoklad, že sa cieľ do roku 2027 nepodarí naplniť, dorovnať zvýšenie platov o príslušnú sumu v danom roku a netlačiť narastajúce rozdiely medzi našimi mzdami a platmi OECD pred sebou.
V návrhu sa spomína iba zvyšovanie platov pedagógov s vysokoškolským vzdelaním. Autori zabúdajú na pedagógov v materských školách, kde v súčasnosti v prevažnej miere pracujú učiteľky so stredoškolským vzdelaním.

May 01

Jana

 • 01. 05. 2017
 • Jana

Vyjadrenie, „aby sa v roku 2022 čo najviac priblížili....“ je nekonkrétne. Čo je najviac?

Apr 11

Pavol

 • 11. 04. 2017
 • Pavol

Prečo nepristúpite na koncepciu riešenia platov podľa odborového zväzu?

Apr 05

Pavol

 • 05. 04. 2017
 • Pavol

Prečo nepristúpite na koncepciu riešenia platov podľa odborového zväzu?

May 15

Monika

 • 15. 05. 2017
 • Monika

"Plán zvyšovania platov pedagógov bude pripravený na 10 rokov tak, aby sa v roku 2022 čo najviac priblížili a v cieľovom roku 2027 dosahovali priemer OECD, t. j. 80 % vtedajšieho priemerného platu zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním na Slovensku..." Cieľ je nemotivačný, nedostatočný, neambiciózny, neatraktívny. Ak sa dôsledne pozrieme na to, čo všetko sa od učiteľa požaduje, aké nároky naň sa kladú, nerozumiem hranici 80 %, požiadavka 100 % je minimálny cieľ, lebo stále hovoríme o priemernom plate zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním na Slovensku. ... možno o tých 10 rokov už nebude komu dvíhať platy, keďže dnešní učitelia už budú v dôchodku a mladí stále neprichádzajú ...