Skip to content

Kategória 2-01.02 Identifikovať príčiny nízkej atraktívnosti učiteľského povolania pre mužov a postupne ich oslabovať či celkom odstraňovať Všetky podnety

Apr 28

Peter

  • 28. 04. 2017
  • Peter

Žiaľ ide len o peniaze a všetko ostatné je zbytočné komentovať.
Ak by učitelia zarábali toľko, že by dokázali byť aj živiteľmi rodiny na úrovni – išli by do učenia aj ľudia, ktorí dnes robia v iných sférach, bol by o túto prácu záujem a išli by do toho rovnako muži ako ženy. Ide len a len o peniaze.

May 03

Vladimír

  • 03. 05. 2017
  • Vladimír

Zásadná pripomienka SKU k bodu 2-01.01 platí aj pre bod 2-01.02

Apr 13

Viera

  • 13. 04. 2017
  • Viera

- doplniť výskum zameraný na materské školy a zamerať sa na zatraktívnenie učiteľského povolania pre mužov.

May 01

Jana

  • 01. 05. 2017
  • Jana

Načo uskutočniť výskum na zistenie prečo učiteľstvo nie je atraktívne pre mužov- veď sú živiteľmi rodiny.... ale veď jedna tretina žien sú samoživiteľky. A prečo diskriminovať... Z takých platov...

May 11

Pavel

  • 11. 05. 2017
  • Pavel

doplniť výskum zameraný na materské školy a zamerať sa na zatraktívnenie učiteľského povolania pre mužov.