Skip to content

Kategória 1-18.08 Poskytovať neformálnemu vzdelávaniu morálnu a mediálnu podporu Všetky podnety

Mar 22

Lucia

  • 22. 03. 2017
  • Lucia

Ministerstvo by malo lepšie propagovať a starať sa o školské kluby detí. Finančne ich podporovať a morálne vyzdvihovať ich prínos pre spoločnosť. Taktiež by malo nastaviť víziu kam školské kluby budú smerovať. Minister by sa mal stretávať s vychovávateľmi z praxe a zaujímať sa o prácu a prínos školských klubov.

Apr 24

Lucia

  • 24. 04. 2017
  • Lucia

V mene Medzirezortnej pracovnej skupiny MŠVVaŠ SR, pre tvorbu štátnej politiky mládeže, oblasť Vzdelávanie a Dobrovoľníctvo:
Doplniť: Poskytovať neformálnemu vzdelávaniu morálnu a mediálnu podporu a propagáciu "medzi zamestnávateľmi".

Na formulovaní návrhov sa podieľali: Združenie Informačných a poradenských centier mladých, Centrum pre podporu neformálneho vzdelávania, SAPIO, Asociácia centier voľného času, Asociácia krajských rád mládeže, Informačné centrum mladých v Topoľčanoch, Trenčianske centrum mládeže, Športový a herný outdoorový klub - Bánovce nad Bebravou, Mestský úrad Bánovce nad Bebravou - Koordinátor práce s mládežou, Re:Colo, o.z. Nitra, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Informačné centrum mladých v Partizánskom, Životológia, Protectwork Malacky, Slovak Youth for Travelling and Education, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity, Odbor mládeže Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR