Skip to content

Kategória 1-17.07 Integrovať informačno-komunikačné technológie priamo do vzdelávacieho prostredia školy Všetky podnety

Apr 04

Dávid Marek

  • 04. 04. 2017
  • Dávid Marek

Na základe vedeckého výskumu určiť obsah informatiky na stredných školách tak, aby sa upevňoval a poskytoval všeobecný základ vedomosti v oblasti predovšetkým softvéru, aby boli absolventi stredných škôl vybavení nevyhnutnou základnou teóriou a nevyhnutnými praktickými zručnosťami pre chápanie počítača a informačných technológií.
Podľa nášho názoru v storočí informatizácie je to nevyhnutná podmienka flexibility absolventa. Podmienka schopnosti absolventa prispôsobovať sa požiadavkám doby, potrebám praxe a potrebám samotného človeka.

Obchodná akadémia Račianska v Bratislave
Dávid Marek Manca, rešiteľ práce SOČ “Alternatíva vyučovania informatiky v storočí informatizácie”
Ing. Helena Sedláčková, konzultantka práce

Apr 13

Viera

  • 13. 04. 2017
  • Viera

- odporúčame nielen zabezpečiť priestory všetkých tried materských škôl modernými informačno-komunikačnými technológiami, vrátane digitálnych pomôcok, ale aj dostupnosť pripojenia na internetovú sieť, čo súvisí s plnením výkonových štandardov ŠVP pre materské školy.

May 11

Pavel

  • 11. 05. 2017
  • Pavel

Odporúčame nielen zabezpečiť priestory všetkých tried materských škôl modernými informačno-komunikačnými technológiami, vrátane digitálnych pomôcok, ale aj dostupnosť pripojenia na internetovú sieť, čo súvisí s plnením výkonových štandardov ŠVP pre materské školy.

May 12

ŠPÚ

  • 12. 05. 2017
  • ŠPÚ

počítačové učebne, ktoré sú reliktom:

Počítačové učebne nie sú reliktom, je to miestnosť, laboratórium, kde sa vyučuje predmet Informatika. Chápem, že autori chceli asi vyjadriť myšlienku, že tak ako sú DT bežné v našom každodennom živote, tak by mali byť bežné aj v škole, ale odporúčam z textu túto pejoratívnu formuláciu vypustiť.

May 12

ŠPÚ

  • 12. 05. 2017
  • ŠPÚ

informačno-komunikačné:

digitálne

aj s. 90:

nie IKT, ale DT