Skip to content

Kategória 1-17.06 Vytvoriť v školách pedagógom dobré podmienky na tímovú prácu, individuálnu prácu aj na krátkodobý oddych Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Nesúhlasíme. Pre psychohygienu učiteľov je toto riešenie, hlavne vo veľkých kolektívoch, absolútne nevhodné.
Práca učiteľa je špecifická, potrebuje pokoj na prípravu.

Apr 05

Ľuboš

  • 05. 04. 2017
  • Ľuboš

Učiteľom poskytnúť napr. cestovanie vo verejných hromadných prostriedkoch zdarma, prípadne za polovicu cestovného.
Raz za dva roky poskytnúť učiteľom príspevok na dovolenku na Slovensku.

May 12

ŠPÚ

  • 12. 05. 2017
  • ŠPÚ

menšia osobnosť pracovného prostredia:

nezrozumiteľná formulácia