Skip to content

Kategória 1-17.04 Zvýšiť flexibilitu a efektívnu využiteľnosť všetkých priestorov školy Všetky podnety

Apr 13

Viera

  • 13. 04. 2017
  • Viera

- využiteľnosť priestorov chodieb v materských školách v súčasnosti je obmedzené (predovšetkým v starších budovách), nakoľko tieto nie sú vybavené radiátormi... Bude dostatok finančných zdrojov na to, aby sa zvýšila flexibilita a upravili sa priestory škôl na ich efektívne využívanie deťmi? V súčasnosti zriaďovatelia nemajú financie na opravu budov ... budú mať zdroje na ich úpravy??

May 11

Pavel

  • 11. 05. 2017
  • Pavel

Využiteľnosť priestorov chodieb v materských školách v súčasnosti je obmedzené (predovšetkým v starších budovách), nakoľko tieto nie sú vybavené radiátormi... Bude dostatok finančných zdrojov na to, aby sa zvýšila flexibilita a upravili sa priestory škôl na ich efektívne využívanie deťmi? V súčasnosti zriaďovatelia nemajú financie na opravu budov ... budú mať zdroje na ich úpravy??