Skip to content

Kategória 1-17.03 Dbať na ústretovosť a útulnosť školského prostredia Všetky podnety

Mar 21

Andrea

 • 21. 03. 2017
 • Andrea

Aj v súčasnosti majú školy snahu skultúrňovať svoje prostredie. Žiaľ, nedovoľujú im to v mnohých prípadoch financie. Nápady školy majú, ale bez financií to nejde. Učiteľ si vyhrnie rukávy, aj štetec zoberie do ruky, avšak kto kúpi farbu?

Mar 22

Robert

 • 22. 03. 2017
 • Robert

V niektorých súkromných školách som videl v triede domáce zvieratko, o ktoré sa deti starali. Možno drobnosť, ale robí to veľký rozdiel v útulnosti triedy.

Apr 13

Viera

 • 13. 04. 2017
 • Viera

- interiér materských škôl je zväčša zútulňovaný vlastnou kreativitou učiteliek, ktoré priestory tried i chodieb stále obmieňajú a esteticky dotvárajú (väčšinou svojpomocne). Významnejším problémom je však stav budov – opadávajúce fasády, praskajúce steny, zatekajúce strechy či okná, ktoré sú v dezolátnom stave (prehnité drevené rámy, okná bez žalúzií...). Opravy sa robia väčšinou iba na školách, ktoré sú v havarijnom stave. Štát by mal urýchlene riešiť predovšetkým renováciu budov.

Apr 26

Zuzana

 • 26. 04. 2017
 • Zuzana

- aký je cieľ tohto bodu reformy? Ako sa tento bod prejaví v reforme? Ako príkaz? Nariadenie? Odporúčanie?

Apr 30

Paulína

 • 30. 04. 2017
 • Paulína

Z akých finančných zdrojov budú školy hradiť obnovovanie interiérov a zariaďovanie sediacich kútov, kvetín ap.? (akým spôsobom? Zvýšeným rozpočtom pre školy? Cez vyhlásené granty?)

May 11

Pavel

 • 11. 05. 2017
 • Pavel

Interiér materských škôl je zväčša zútulňovaný vlastnou kreativitou učiteliek, ktoré priestory tried i chodieb stále obmieňajú a esteticky dotvárajú (väčšinou svojpomocne). Významnejším problémom je však stav budov – opadávajúce fasády, praskajúce steny, zatekajúce strechy či okná, ktoré sú v dezolátnom stave (prehnité drevené rámy, okná bez žalúzií...). Opravy sa robia väčšinou iba na školách, ktoré sú v havarijnom stave. Štát by mal urýchlene riešiť predovšetkým renováciu budov.