Skip to content

Kategória 1-17.02 Zabezpečiť bezbariérovosť školských budov Všetky podnety

Apr 26

Zuzana

  • 26. 04. 2017
  • Zuzana

- ako sa má zabezpečiť bezbariérovosť škôl, ktoré sú často v starých budovách, ktoré nie sú na to pripravené?