Skip to content

Kategória 1-17.01 Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie základných hygienických štandardov na všetkých školách Všetky podnety

Mar 20

Andrej

  • 20. 03. 2017
  • Andrej

Treba upraviť v zákone povinnosť zriaďovateľa rekonštruovať toalety, kanalizáciu z kapitálových výdavkov, resp. iných zložiek rozpočtu obcí a miest. Stretávame sa s problémami, keď zriaďovatelia nejavia záujem o riešenie potrieb škôl.