Skip to content

Kategória 1-16.09 Zmapovať školy s dobrou organizačnou kultúrou a klímou a ponúknuť ich postupy a skúsenosti iným školám ako príklady dobrej praxe Všetky podnety

Apr 26

Zuzana

  • 26. 04. 2017
  • Zuzana

- žiadna firma alebo organizácia neprezrádza svoje know-how bezodplatne. Ak vedenie školy a jej zamestnanci venovali nemalé úsilie (mimochodom málo ohodnotené) na rozvoj vlastnej školy, nie je to správne, ak majú výsledky svojej dlhoročnej práce venovať iným.
- navrhujeme odmeniť úspešné školy a tým nabádať a motivovať aj ostatných, aby hľadali riešenia vhodné pre svoju školu

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

čo to znamená dobrá organizačná kultúra? Možno produktívna ...