Skip to content

Kategória 1-16.05 Venovať zvýšenú pozornosť socioklíme medzi učiteľmi a vytvárať podmienky na to, aby bola čo najpriaznivejšia Všetky podnety

Apr 28

Vladimír

  • 28. 04. 2017
  • Vladimír

Pripomienka SKU: Za prioritu považujeme vybudovať úrad školského ombudsmana s potrebnými zákonnými kompetenciami.
Vzhľadom na rozsah podaní (napr. na SNSĽP) je potrebné vrátiť sa k školskému ombudsmanovi a legislatívne upraviť kompetencie na to, aby mohol v opodstatnených prípadoch konať. Treba rovnako zaviesť efektívne nástroje merania socioklímy medzi učiteľmi v spolupráci s SKU a SNSĽP.

Apr 19

Mária

  • 19. 04. 2017
  • Mária

Jasne vyčleniť v ročnom rozpočte školy obligatórnu sumu (% z rozpočtu), účelovo viazanú na zabezpečovanie podmienok na zlepšenie socio-
klímy medzi učiteľmi (socpsych. výcviky, teambuildingové aktivity a podobne), na vytváranie oddychových zón pre učiteľov a pod.

Apr 23

Lucia

  • 23. 04. 2017
  • Lucia

Nadpis zmeniť nasledovne: „Venovať zvýšenú pozornosť socioklíme medzi pedagógmi na škole a vytvárať podmienky na to, aby bola čo najpriaznivejšia.“ Ak má v škole fungovať pozitívna klíma medzi zamestnancami je potrebné zahrnúť všetkých pedagógov pracujúcich v jednej škole a v školskom zariadení. Nerobiť rozdiel medzi vychovávateľmi, učiteľmi a ďalšími pedagógmi pôsobiacich na škole.

Apr 24

Martah

  • 24. 04. 2017
  • Martah

1-16.05 Venovať zvýšenú pozornosť socioklíme medzi učiteľmi a vytvárať podmienky na to, aby bola čo najpriaznivejšia -

nejde len o vzťahy, a "socioklímu " ale aj o to, aby aj učitelia a odborní zamestnanci sa stali "učiacim sa spoločenstvom", ktorí sa zdieľajú s problémami, vedomosťami a skúsenosťami a pomáhajú si riešiť prípadné problémy

May 15

Miloš

  • 15. 05. 2017
  • Miloš

– považujem za zbytočné – je to produkt kultúry školy.