Skip to content

Kategória 1-16.04 Rozšíriť a skvalitniť prípravu riaditeľov škôl na kvalitný výkon riadiacej funkcie Všetky podnety

Mar 17

Natália

 • 17. 03. 2017
 • Natália

V prípade riaditeľov školy dosiahnuť možnosť byť riaditeľom školy len dvakrát za sebou... v prípade rozvoja školy sú ďalšie roky vo väčšine prípadov len stagnáciou školy...každý nový riaditeľ prinesie nové podnety a škola sa môže posúvať ďalej... v malých mestách ide o teplučké miesta, riaditelia škôl zneužívajú svoje postavenie.... a navyše sa zabráni šikanovaniu (mobingu a bossingu) na školách, ktoré je v slovenskom školstve evidentným problémom, pred ktorým si kompetentní zakrývajú oči. Po "povinnom " oddychu môže daný človek predsa opäť kandidovať na miesto riaditeľa, medzitým nabral skúsenosti a nové poznatky, ktoré by mal ale dokladovať minimálne jedným absolvovaným vzdelávaním.

Apr 26

Karin

 • 26. 04. 2017
 • Karin

Nestačí skvalitniť prípravu riaditeľov – treba zaviesť aj nezávislé kontroly – aby sa necítili „pánmi nad osudmi učiteľov a žiakov“ Ideálne – 2 funkčné obdobia a dosť a možnosť zostať v pracovnom kolektíve (aby sa nebáli, že po skončení funkcie prídu o prácu a preto sa tam držia zubami-nechtami), nemožnosť prihlásiť sa hneď za riaditeľa na inú školu – medzi funkciu minimálne jedno obdobie musia znovu „učiť“, aby sa nezabudli na problémy pozerať aj „zdola“ a hlavne odpolitizovanie – riaditelia škôl by nemali byť v žiadnej strane ani zastávať funkciu poslanca na akejkoľvek úrovni!

Mar 29

Mária

 • 29. 03. 2017
 • Mária

Jednoznačne by mali riaditeľa školy voliť jeho podriadení a jeho funkčné obdobie by malo trvať dvakrát a dosť!

Mar 29

Jana

 • 29. 03. 2017
 • Jana

Pridávam sa k návrhom, ktoré navrhujú funkciu riaditeľa len dvakrát za sebou...Vy, na ministerstve , nechcete prijať názor a existenciu mobbingu a bossingu na školách, hlavne zo strany riaditeľov, ale aj zástupcov riaditeľov škôl...žiadna reforma sa nedá robiť s riaditeľom, ktorý sedí roky na tej istej stoličke, mnohokrát už nič nerobí, len buzeruje a núti učiteľov v škole, aby sa mu pchali do... Bossing na školách je neskutočný problém a týmto rozhodnutím by sa ho trochu odstránilo. Dobrý riaditeľ by nemal problém po "oddychu" sa vrátiť do školy, veď by si ho vyžiadali učitelia...pred týmto problémom nezatvárajte oči na ministerstve, nepoznáte situáciu v školách v tomto smere, lebo ak prídete aj na návštevu škôl, prvý, kto sa vám pchá a vytvára ilúziu úžasnej atmosféry v škole, je práve riaditeľ ...a ostatní učitelia sa boja čokoľvek povedať...

Apr 13

zlatica

 • 13. 04. 2017
 • zlatica

Som rada, že sa tu ozývajú hlasy, ktoré upozorňujú na reálnu situáciu v školstve. Otázkou ostáva, či to niekto vypočuje a či sa v tejto oblasti učitelia naozaj dočkajú toho, že dve funkčné obdobia a dosť. My sme mali v škole inšpekciu ešte pred desiatimi rokmi. Boli aj nezmyselné hospitácie. Ale na koniec inšpekcie nám dali vyplniť anonymný dotazník o vedení školy, kde sme väčšina kolegov uviedli reálnu situáciu. Zostala však niekde na papieri a nič sa nezmenilo. Riaditeľka si opätovne pripravila pôdu preto, aby bola v Rade školy zvolená a nikto z podriadených učiteľov sa neodvážil postaviť proti nej. (urobil to počas 29!!!!!! rokov riaditeľovania a strachu jeden - a prestal učiť na našej škole) Ked sa pani riaditeľka rozhodla, že konečne pojde do dochodku, vyšlapala v Rade školy chodníček pre svojho kona z úplne iného prostredia. Prihlásení učitelia opäť nemali šancu. Len preto, že Radu školy tvoria poslanci a hromada iných ľudí z vonkajšieho prostredia, ktorým je úplne jedno, kto sedí na tejto stoličke, hlavne, aby bolo odvolené, lebo Rada školy je pre nich záťaž a otrava. Okrem toho sú to ľudia, ku ktorým má riaditeľ najbližšie a dokáže ich ovplyvniť.
- voliť na dve fnkčné obdobia
- voliť by mali predovšetkým zamestnanci školy

Apr 05

Ing.Jana

 • 05. 04. 2017
 • Ing.Jana

Ako ekonomický pracovník školy s dlhodobými skúsenosťami v školstve nechápem ako to, že už dávno MŠ neprikročilo k tomu aby riaditelia a zástupcovia školy boli volení len na 2 obdobia , aby došlo k rotácii vedenia. Tým by sa predošlo problémom s akými sa stretávajú učitelia v predošlých príspevkov k tejto téme.Viacerí opakovane volení predstavitelia vedenia škôl potom majú tendenciu to zneužívať a to vo všetkých smeroch.Potom by sa nemohlo stať ,tak ako to už viackrát bolo zverejnené v médiach o zneužívaní právomoci a korupcii verejného činiteľa zo strany riaditeľov škôl (riaditeľka ZŠ Prešov obžalovaná z výpalníctva) .

Apr 13

Ján

 • 13. 04. 2017
 • Ján

Maximálne podporujem návrhy kolegov, ktorí žiadajú, aby funkčné obdobie riaditeľa školy bolo maximálne dvakrát za sebou. Som dlhoročný učiteľ a veľmi dobre vidím zlo, ktoré páchajú starí, dlhoroční riaditelia škôl v snahe udržať si svoju stoličku: formujú si Radu školy vo svoj prospech, aby iný kandidát neprešiel, bossingom ponižujú kolegov, lebo vedia, že sa proti nemu len ťažko bráni, počas celého funkčného obdobia sa nevzdelávajú, presadzujú len svoj názor. Uvedenú zmenu viete na ministerstve zakomponovať veľmi ľahko. Nevyžaduje žiadne prostriedky finančné a väčšina kolegov sme presvedčení, že v rámci reforiem a ich presadzovanie ide o mimoriadne dôležitú zmenu. Ministerstvo nemá teda argumenty, ktoré by neumožnili uvedený zákon zaviesť. Je takmer 100% isté, že by išlo o veľmi prospešnú zmenu, ktorá by napomohla klíme v školstve. Ak chceme zmenu, treba začať odvrchu podľa príslovia: ryba smrdí od hlavy!

Navrhujem aj pozrieť sa bližšie na bossing na školách. Iniciatíva Zber strachu, ktorá nedávno rezonovala spoločnosťou upadla do zabudnutia, nič neriešite a pritom ide o závažný problém. Navrhujete bezvýznamné a zbytočné organizácie, ale na pracovnú klímu v školstve neriešite, čo je smutné! V prípade jej riešenia bude omnoho menej potrebné aj navrhovať všelijaké liečenie a pobyty.

Budem veľmi pozorne sledovať, čo z návrhov tu píšucich sa napokon objaví v reformných krokoch, lebo , bohužiaľ, si myslím, že nič!

Apr 03

Iveta

 • 03. 04. 2017
 • Iveta

O tom čo sa deje na školách nemajú páni zhora ani potuchy. Riaditeľ a jeho zástupcovia by mali mať k dispozícii dve funkčné obdobia a dosť!!! Učitelia sú zvláštna skupina ľudí... a keď sa dostanú do vedenia školy, myslia si, že aj zamestnanci sú ich žiaci. Mobbing a bossing je bežná vec. V súvislosti s tým treba jasne stanoviť pravidlá, kedy náhradné voľno udeliť a kedy nie ... koľko hodín a podobne. Lebo bežne sa stáva, že za výlet, či exkurziu niektorí učitelia nemajú nárok na náhradné voľno, na inej škole po 14,00 získajú hodín viac. Honba za náhradným voľnom by nebola, ak by prázdniny znamenali voľno pre učiteľa. Niektorí riaditelia využívajú počas prázdnin "prácu na doma", lebo učitelia sa jej doma venujú. Iní riaditelia tento štatút nepoznajú. Poznám školu, kde v januári si musia naplánovať dovolenku na celý kalendárny rok a ak náhodou v októbri potrebujú ísť k lekárovi, vedenie školy im to neuzná, lebo majú predsa v pláne dovolenku !!! Častokrát na úkor mínusových hodín náhradného voľna, ktoré sa musia horkoťažko dorovnávať !!!

Mar 28

Bronislava

 • 28. 03. 2017
 • Bronislava

Riaditeľ na maximálne dve funkčné obdobia a dosť, aby sa k podriadeným správal podľa toho, že sa medzi nich vráti. Veľa riaditeľov zabúda nato, že vedú štátnu inštitúciu a nie súkromný podnik, v ktorom ich zamestnanec vlastne ani nezaujíma.

Apr 03

alica

 • 03. 04. 2017
 • alica

Nie vždy sa riaditelia škôl správajú k učiteľom tak ako by sa mali! A pritom sú to vysokoškolsky vzdelaní ľudia! Čo potom očakávame od správania sa učiteľov k žiakom? V školách často vládne napätá situácia. Bolo by dobré zvážiť, aby si svoje vedenie školy volili samotní učitelia.

Apr 09

katarína

 • 09. 04. 2017
 • katarína

Mobbing a bossing na našich školách absolútne kvitne, ale podriadení majú strach a nadriadení sa tvária, že sa nič nedeje. Obmedzenie funkcie riaditeľa a zástupcov na dve funkčné obdobia by napomohlo tejto zúfalej situácii. Vedenie školy by si uvedomilo, že medzi šikanovaných sa zrejme po dvoch funkčných obdobiach musia vrátiť. Pán minister a celý tím okolo Učiaceho sa Slovenska, pomôžte učiteľom. Nikto nemá patent na rozum. Máme veľa šikovných učiteľov, dajme im šancu sa prejaviť. Ak pridlho jeden človek sedí na rovnakej stoličke, už stagnuje.

Apr 10

Ivan

 • 10. 04. 2017
 • Ivan

Som všetkými desiatimi za to, aby riaditeľ bol riaditeľom len dve funkčné obdobia za sebou...ale v tomto momente ide aj o to, aby to platilo aj pre terajších riaditeľov, pretože to sú tí, ktorí robia dusno na školách...hlavne v malých mestách...nevzdelávajú sa, neučia poriadne hodiny, nútia svojich podriadených pchať sa im do... plnú pravdu majú tí, ktorí tu upozorňujú na bossing a mobbing...ale v navrhovanej reforme nevidím ani zmienku o uvedenom probléme...zakrývate si oči, len vymýšľate ďalšie hlúpe inštitúcie, ktoré len pohltia financie...je to na smiech.

Odmietam navrhované benefity pre učiteľov - hlúpe lístky na vlak a pod. Vážení autori, Vám by sa to páčilo? Zdvihnite platy učiteľom a je vybavené!

Navrhujem a podporujem tých, ktorí navrhujú sabatikal...po 5 rokoch polročný, po siedmych rokoch ročný, nech si učiteľ vyberie.

A úplne nakoniec - táto reforma vôbec nie je reformou, je to plátanie a plátanie, ktoré navyše vyžaduje množstvo financií, ale tie nemáte!

Apr 14

Jozef

 • 14. 04. 2017
 • Jozef

Dobrý deň prajem , čo sa týka riaditeľov škôl tak ako to platí všade, že nie je možné hodiť všetkých do jedného vreca a preto navrhujem aby aspoň za nejaké obdobie vo funkcií riaditeľa štátna inšpekcia vykonala anonymný dotazník pre zamestnancov aj žiakov školy ako je spokojná s prácou riaditeľa.

Mar 28

Jana

 • 28. 03. 2017
 • Jana

Pri voľbe riaditeľa by mala byť posilnená pozícia podriadených pedagogických zamestnancov, ktorým bude nadriadený a oni musia znášať prípadné hrozby mobbingu a podobne. Riaditeľ by mal byť volený na maximálne dve funkčné obdobia a ak je neprekonateľne dobrý, nech si ho zoberú jeho nadriadení do orgánu o stupienok vyššie. Riaditelia by sa podľa toho začali správať aj k svojim podriadeným - snád by si uvedomili, že sa medzi nich časom môžu vrátiť. A to iste platí pre zástupcov riaditeľa

Apr 28

Vladimír

 • 28. 04. 2017
 • Vladimír

Pripomienka SKU: V tejto oblasti je potrebné vykonať legislatívne úpravy tak, aby sa zamedzilo a predišlo autokratickému štýlu riadenia napr. tým, že sa zvýšia kompetencie rady školy, pedagogickej rady a pod. Upraviť zloženie a kompetencie rady školy, zrušiť právo veta zriaďovateľa vo voľbe riaditeľa školy považujeme za zásadnú pripomienku. Pre riaditeľov materských škôl ustanoviť zákonnú povinnosť vysokoškolského vzdelania od r. 2025 v odbore pre predprimárne vzdelávanie. Pri voľbe riaditeľov materských škôl zaviesť povinnosť prizývať do rady školy odborníkov z oblasti školstva (napr. z odborov školstva, CPPPaP, centrá včasnej intervencie, sociálnych pracovníkov...), rovnako to žiadame rozšíriť v prípade vyšších stupňov škôl.
Súčasná legislatíva a systém riadenia umožňuje autokratické rozhodovanie riadiacich pracovníkov bez nutonosti vysvetlovať rozhodnutia. Spätná väzba pre riadiacich pracovníkov a opravné, repektíve preventívne opatrenia voči negatívnym javom v riadení škôl a školských zariadení sú nedostatočné. Učiteľ aj riaditeľ, každý zo svojej pozície, musia spolupracovať na väčšine procesov v škole. Ak táto spolupráca nefunguje, prenáša sa to na deti, žiakov a študentov. Ešte kritickejší býva vzťah medzi riaditeľom a zriaďovateľom, obzvlášť vtedy, keď je tu vzdelanostný nepomer.

Apr 23

Alica

 • 23. 04. 2017
 • Alica

Reagujem na príspevky typu - riaditeľ dvakrát a dosť! Čudujem sa vysokoškolsky vzdelaným ľuďom, že pri bossingu nevyužijú demokratické spôsoby poukázania na tak závažný negatívny jav, ktorý v zamestnaní naozaj neobstojí. Píšte sťažnosti na Vašich nadriadených!!!, trestné oznámenia (Prešov) - kompetentní ich prešetria a Vy ste chránení zákonom, že "sa po Vás nemôžu šéfovia voziť".

Oblasť riadenia školy je veľmi široká (laik to nevníma) a navrhované 2 obdobia? Škola by bola stále v rukách rozkukávača (prvé obdobie), štartovača zmien (druhé obdobie) a čo potom?...

Apr 27

Andrea

 • 27. 04. 2017
 • Andrea

- Zaviesť pre riaditeľov materských škôl povinnosť vysokoškolského vzdelania - s platnosťou od určitého dátumu
- Doplniť Rady (materskej) školy pri voľbe riaditeľov škôl o odborníkov z oblasti vzdelávania (dnes je to len pri vyšších stupňoch škôl)

Apr 29

Ján

 • 29. 04. 2017
 • Ján

Riaditeľ nemusí byť manažérom. Môže, ale aby sa volil človek bez pedagogického vzdelania, to je neprípustné. Isto sa dá podporiť názor, aby riaditelia nemuseli učiť, ak nechcú.

May 09

Dušan

 • 09. 05. 2017
 • Dušan

Riaditeľ školy by mal byť pedagóg s istým úväzkom, aby poznal hlavnú náplň práce školy.

May 15

Anna

 • 15. 05. 2017
 • Anna

A ak vyžadujeme funkčné vzdelávanie od riaditeľov, treba nastaviť jeho kvalitu, lebo to, čo ponúkajú niektoré inštitúcie teraz v rámci Inovačného funkčného vzdelávania, je urážkou riaditeľov a vyhodením peňazí.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

Navrhujem nahradiť slovo manažment – slovom vedenie organizácie. Navrhujem nahradiť slovo školenie – slovom vzdelávanie.

May 15

Miloš

 • 15. 05. 2017
 • Miloš

Na základe čoho vzniklo konštatovanie: „Súčasný model funkčného školenia riaditeľov sa javí ako málo vyhovujúci z hľadiska obsahu aj formy“? Je to všeobecné konštatovanie, či o funkčnom vzdelávaní poskytovanom konkrétnym poskytovateľom?